کلیدواژه‌ها = GIS
بررسی عدالت مکانی در دستیابی به خدمات آموزشی، محدوده مورد مطالعه: منطقه ۱۸ تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234498.1200

حسین قمری؛ سید مرسل قوامی؛ محمد طالعی


تعیین میزان فرسایش و رسوب با استفاده از روش MPSIAC و سامانة GIS در حوضة خورخوره، استان کردستان

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 87-102

10.52547/gisj.14.4.87

عطا امینی؛ مهدی کرمی مقدم؛ محمدحسین سدری؛ سمیه کاظمی


پهنه‌بندی احتمال رخداد بیماری فوزاریوم گندم با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.52547/gisj.13.4.1

الهام خدابنده لو؛ محسن آزادبخت؛ سهیل رادیوم؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی


کاربرد GIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکة ریلی ازطریق رگرسیون خطی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-118

10.52547/gisj.13.2.93

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ


مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تأثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا

دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 97-112

10.52547/gisj.11.3.97

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ


ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 109-126

دکتر جمیله توکلی نیا؛ علی اکبر متکان؛ مظفر صرافی؛ فائزه بوربوری


مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی با رویکرد GIS

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 1-16

علی شمس الدینی؛ حسن مهرزاد؛ ببراز کریمی


پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از ترکیب شبکة عصبی فازی‌ـ تطبیقی وآنالیز مؤلفة اصلی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 45-70

زینب قائمی؛ محمد طالعی؛ مهدی فرنقی؛ قاسم جوادی


ارائة مدل مکانی هوشمند به‌منظور یافتن مسیرهای بهینه در شبکة حمل‌ونقل شهری

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 111-126

علی‌اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ کمال اکبری


ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM)

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 1-18

الهام خدابنده‌لو؛ عباس علیمحمدی سراب؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ


ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محیط GIS

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 107-120

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ سیده سمیرا حشمتی


مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن افزایش و کاهش تقاضای کاربری ها

دوره 5، شماره 1، تیر 1392

پرستو پیله فروش ها؛ محمد کریمی؛ محمد طالعی


ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب


کارایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت کاشان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391

یعقوب یزدانی مقدم؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ هدی قاسمیه


بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی؛ اسدا... دیوسالار