بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصویر تک‌باند ALI با تصاویر ابرطیفی Hyperion

احمد ملک‌نژاد یزدی؛ حسن قاسمیان؛ وحید عیسوی؛ علی شهسواری؛ حسن کوشا

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 65-82

چکیده
  بیشتر الگوریتم‌های طبقه‌بندی داده‌های سنجش از دور براساس ویژگی‌ها و اطلاعات طیفی پیکسل‌ها عمل می­کنند. این مسئله باعث نادیده گرفتن اطلاعات مکانی سودمند و قابل استخراج بسیاری، مانند بافت تصاویر می­شود. محیط شهری بافت ناهمگنی دارد که شناسایی انواع کاربری‌ها را به فرایندی دشوار و پیچیده تبدیل کرده ‌است. در این پژوهش تأثیر استفاده ...  بیشتر