ورود به سامانه جدید

کاربران محترم فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران

چنانچه برای ورود به نشریه خود با خطایی مواجه شدید، پس از انتخاب نشریه مورد نظر، ازقسمت ورود به سامانه بر روی رمز عبور خود را فراموش کرده ام کلیک کنید تا رمز عبور جدید از طریق ایمیل برایتان ارسال شود.