شناسایی نواحی دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی با استفاده از شبکة عصبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره

یونس جعفری گلدرق؛ علی محمد‌زاده؛ علی سرکارگر اردکانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  آتش‌سوزی جنگل پدیده‌ای است که خسارت‌های مالی و برخی مواقع جان بسیار زیادی به بار می‌آورد. شناسایی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر در وقوع آتش‌سوزی و مدل‌سازی آن‌ها در پیشگیری آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های ناشی از آن بسیار مفید است. در این تحقیق، با استفاده از روش‌های شبکه عصبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره، مناطق دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی ...  بیشتر