نویسنده = روشنک درویش‌زاده
بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS)

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 71-94

مجید دانش؛ روشنک درویش‌زاده؛ علی‌اکبر نوروزی


استخراج نواحی دارای پتانسیل طلا در منطقه غرب مشکین‌شهر با استفاده از تصاویر HYPERION

دوره 3، شماره 1، آذر 1390

آذر ارغوانیان؛ روشنک درویش‌زاده؛ ایرج رسا؛ امین‌ حسینی‌اصل