ارائة رویکردی خودکار برای تشخیص نقاط پرت در ابر نقاط لیدار به‌کمک SVM-CRF و نمودار جعبه‌ای

فرزانه عقیقی؛ امیدمهدی عبادتی؛ حسین عقیقی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 91-109

https://doi.org/10.52547/gisj.14.2.91

چکیده
  مجموعة داده‌های ابر نقاط لیدار و مدل‌های سه‌بعدی (3-D) در استخراج عوارض شهری، مدیریت جنگل‌داری، شهری و گردشگری، رباتیک، تولید بازی‌های رایانه‌ای و موارد دیگر کاربرد گسترده‌ای دارد. از سویی، وجود نقاط پرت در ابر نقاط لیدار اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین تشخیص نقاط پرت و حذف آن‌ از ابر نقاط لیدار به‌منزلة گامی ضروری در پردازش ابر ...  بیشتر

طبقه‌بندی ابرنقاط لیدار به‌کمک میدان تصادفی مارکوف و تکنیک‌های یادگیری ماشین

فرزانه عقیقی؛ امید مهدی عبادتی؛ حسین عقیقی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-60

چکیده
  امروزه در زمینة مدیریت شهری، رباتیک، تولید بازی‌های رایانه‌ای و مانند آن، از ابرنقاط لیدار در استخراج عوارض شهری و سه‌بعدی‌سازی استفادة گسترده‌ای می‌شود. خوشه‌بندی و طبقه‌بندی نقاط ابری لیدار یکی از گام‌های اصلی برای رسیدن به مدلی سه‌بعدی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین، یکی از اهداف این تحقیق را می‌توان ارزیابی کارآیی روش‌های ...  بیشتر