نویسنده = فرزانه حدادی
اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.48308/gisj.2021.100998

فرزانه حدادی بارفروشی؛ داود عاشورلو؛ علیرضا شکیبا؛ علی اکبر متکان


ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-48

10.52547/gisj.11.1.33

مائده بهی فر؛ محسن آزادبخت؛ فرزانه حدادی؛ علی اکبر متکان


تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین)

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 53-76

فرزانه حدادی؛ محسن آزادبخت؛ مائده بهی فر بهی فر؛ حمیدصالحی شهرابی؛ امیر معینی راد