نویسنده = رضا جعفری
مدل‌سازی تخریب مراتع نیمه‌استپی استان اصفهان با استفاده از تصاویر مودیس

دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-20

10.52547/gisj.11.3.1

فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش


شناسایی منابع زمین‌گرمایی با داده‌های سنجش از دور مطالعة موردی: استان خراسان جنوبی، فردوس

دوره 6، شماره 3، دی 1393

کاظم تباکی بجستانی؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین؛ احمدرضا مختاری؛ رضا جعفری


بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه اسفراین خراسان شمالی در چهار دهه گذشته

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

نفیسه رمضانی؛ رضا جعفری؛ اسماعیل ایزانلو