آنالیز سری زمانی تصاویر راداری پایش نیمه خودکار در نظارت بر ساخت وساز غیر مجاز شهری ، (منطقه مورد مطالعه شهرک مهرآوران، اندیشه و فراز یزد)

زهره صالحی نژاد؛ سیدعلی المدرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

https://doi.org/10.52547/gisj.2022.227291.1094

چکیده
  تخلفات ساختمانی به سبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدار آن در نیم‌رخ شهرها از مهم‌ترین چالش‌های شهرنشینی نوین محسوب می‌شوند. روش‌های سنتی که امروزه برای کنترل ساخت‌وسازها مورد استفاده قرار می گیرد، بسیار زمان بر و پرهزینه است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی نوین جهت برآورد سریع و کم‌هزینه، در آشکارسازی و نظارت برساخت وسازها ...  بیشتر

مقایسة استخراج عارضه راه در مناطق شهری از تصاویر با حد تفکیک بالای TerraSAR-X و آیکونوس با استفاده از اطلاعات بافت در الگوریتم‌های شبکه عصبی

الهه خصالی؛ محمدجواد ولدان‌زوج؛ مریم دهقانی؛ مهدی مختارزاده

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1392

چکیده
  نسل جدید سنجنده‌های راداری فضایی با حد تفکیک مکانی بالا، امکان استفاده از این تصاویر را به‌منظور استخراج خودکار عوارض، به‌ویژه عارضه راه فراهم آورده‌اند. در پژوهش حاضر، استخراج عارضه راه از تصاویر راداری و اپتیک با حد تفکیک بالا با یکدیگر مقایسه شدند. بدین منظور از تصاویر آیکونوس و TerraSAR-X استفاده شد و بین تصاویر هم‌مرجع‌سازی انجام ...  بیشتر