کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.52547/gisj.15.1.1

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان


تهیة نقشة شاخص سطح برگ گیاه نیشکر با استفاده از معکوس‌سازی تصاویر ابرطیفی ماهوارة PRISMA

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-108

10.52547/gisj.15.1.85

محمد حاجب؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه؛ جوشم ورلزت


آنالیز مقایسه‏ای بازیابی شاخص سطح برگ با استفاده از روش‏های یادگیری ماشین مبتنی‌بر داده‌های ابرطیفی

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 47-64

10.52547/gisj.12.3.47

بهزاد محمدی شیخ‏رضی؛ محمد شریف ملا؛ موسیوند علی‏ جعفر؛ علی شمس الدینی


تحلیل و مدل‌سازی همبستگی بین LAI و شاخص‌های گیاهی حاصل از مشاهدات طیف‌سنجی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 69-88

علی‌اکبر آبکار؛ علیرضا صفدری‌نژاد؛ مجتبی زمانی؛ سیدرضا صوف‌باف؛ نبی‌اله غلامی بیدخانی؛ امید غفاری