کلیدواژه‌ها = شاخص پوشش گیاهی
برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.52547/gisj.15.1.1

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان


ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-48

10.52547/gisj.11.1.33

مائده بهی فر؛ محسن آزادبخت؛ فرزانه حدادی؛ علی اکبر متکان


تحلیل و مدل‌سازی همبستگی بین LAI و شاخص‌های گیاهی حاصل از مشاهدات طیف‌سنجی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 69-88

علی‌اکبر آبکار؛ علیرضا صفدری‌نژاد؛ مجتبی زمانی؛ سیدرضا صوف‌باف؛ نبی‌اله غلامی بیدخانی؛ امید غفاری