ارائۀ روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرایندآشکارسازی تغییرات

حسین صادقی؛ علی حسینی پور؛ روزبه شاد

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 83-96

چکیده
  امروزه آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، یکی از حوزه‌های اصلی تحقیقات به شمار می‌رود. یکی از مشکلات استفاده از تصاویر ماهواره‌ای خطاهای بی‌شمار در این تصاویر است. خطاهای ناشی از اثر نورپردازی سطح جزء مشکلات اساسی در فرایند آشکارسازی تغییرات‌اند. از این رو، در پژوهش پیش ­رو، به منظور کاهش خطاهای ایجادشده در نتایج ...  بیشتر