ارزیابی تغییرات عمق تالاب انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده‌های هواشناسی در بازه سی ساله

سبا خاریابند؛ سارا عطارچی

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.52547/gisj.12.2.73

چکیده
  در چند دهه اخیر در ایران، در نتیجه تغییر اقلیم و رشد جمعیت، سطح و عمق آب در تالاب‌ها بسیار کاهش یافته است. بنابراین ضرورت دارد عوامل اصلی این تغییرات شناسایی شده و در صورت امکان، اقدامات لازم برای کاهش نرخ تغییرات صورت پذیرد. پیشرفت روزافزون تکنولوژی سنجش از دور، فرصت بی‌نظیری برای پایش روند تغییرات در محیط‌های طبیعی فراهم می‌‌کند. ...  بیشتر