ارائه روشی نوین جهت برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتریک راداری

امیر آقابالائی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.52547/gisj.12.2.57

چکیده
  پایش زمین، در هر مقیاسی جهت نیل به توسعه پایدار لازم و ضروری است. از این‌رو، جنگل‌ها به‌عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، نقش مهمی در کنترل تغییرات آب‌وهوایی و چرخه کربن دارند. به‌همین دلیل، زیست‌توده و به تبع آن ارتفاع جنگل جزو اطلاعات کلیدی برای پایش جنگل و زمین زیر آن به شمار می‌آیند. در مطالعات بسیاری نشان داده شده است که سامانه ...  بیشتر