تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانه سنتینل-2 (مطالعه موردی: شهرستان قروه)

سعید احمدی؛ حدیثه سادات حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

https://doi.org/10.52547/gisj.2021.222951.1045

چکیده
  چکیده امروزه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای در پایش و مدیریت زمین‌های کشاورزی رو به گسترش است. با توجه به قدرت تفکیک مکانی، طیفی و زمانی بالای تصاویر سنتینل-2 در این مطالعه از این تصاویر در کشاورزی دقیق در شهرستان قروه استفاده شده است. در ابتدا با توجه به تقویم زراعی محصولات مختلف آن منطقه، تصاویر سری زمانی جمع آوری شدند. در روش پیشنهادی، ...  بیشتر

مدل تخصیص منابع مقاوم سازی برای پل های واقع در شبکۀ راه های اضطراری شهر تهران پس از وقوع زلزله: از طریق مدل بهینه سازی و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

علی رضا شورشی؛ حسن ذوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

https://doi.org/10.52547/gisj.2022.229316.1129

چکیده
  وقوع زلزله های متعدد در کشور ایران خصوصاً در کمتر از پنج دهۀ اخیر، آمارهای قابل توجهی از خسارات و تلفات انسانی را به ثبت رسانده و آثار ناخوشایندی از خود بر جای گذاشته است. در ساعات اولیۀ فاجعه، حفظ سطح عملکرد شریان های حیاتی و شبکۀ معابر شهری به منظور پاسخگویی و امداد رسانی مناسب و انجام عملیات نجات و انتقال مجروحان و آسیب دیدگان به ...  بیشتر