نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

4 دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران

5 کارشناس ارشد مرکز پایش، ارزیابی و پیش بینی بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

در این مقاله سیستم اطلاعات مکانی (GIS) یکپارچه به منظور ارزیابی خطر لرزه‌ای در منطقه جنوب غرب ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آماده سازی داده‌ها، عوامل مهم در خطر زلزله شناسایی و لایه‌های داده موضوعی مربوطه، شامل مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، کانون زلزله های گذشته و گسل های فعال، برای منطقه ایجاد گردید. برای وزن دهی و رتبه بندی پارامترهای موثر در ارزیابی خطر لرزه ای برای تحلیل داده های مکانی با استفاده از GIS، از رتبه بندی عددی مبتنی بر AHP استفاده شده است. با استفاده از روش همپوشانی حسابی-وزنی، نقشه شاخص پتانسیل زلزله برای محدوده‌ای به ابعاد 400×400 کیلومتر مربع در جنوب غرب ایران تهیه و بر این اساس، محدوده مورد مطالعه به 4 منطقه با خطرنسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و تقسیم بندی گردید. به منظور شفافیت بیشتر، مقادیر خطر به دست آمده از روش EPI برای شهرهای قرار گرفته در محدوده با پهنه بندی خطر زلزله در استاندارد 2800 مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که پهنه بندی استاندارد 2800 در این منطقه در جهت اطمینان است. همچنین بر اساس نتایج، استفاده از شاخص پتانسیل زلزله که حاصل نوعی تحلیل خطر غیر ارگودیک است، در مناطق با پیشینه غنی داده پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seismic hazard assessment using arithmetic-weighted overlay method based on earthquake potential index (EPI), the southwestern Iran

نویسندگان [English]

  • sasan motaghed 1
  • amin nakhlian 2
  • lotfolla emadali 3
  • nasrolla eftekhari 4
  • heshmatalla mahmoudian 5

1 member of faculty, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.

2 MSC, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.

3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.

4 Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram 75761-59836, Iran.

5 Center of monitoring assessment and prediction of natural disasters (MAP), Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran

چکیده [English]

In this study, an integrated geographic information system (GIS) has been used to assess the seismic hazard in the southwestern region of Iran. In data preparing, the important factors in earthquake hazard were identified and relevant thematic data layers including digital elevation model (DEM), the focus of past earthquakes and active faults were created for the region. Numerical ranking based on AHP has been used to weight and rank effective parameters in seismic hazard assessment for spatial data analysis using GIS. Using the weighted arithmetic overlay method, an EPI map was prepared for an area of 400 × 400 square kilometers in the southwest of Iran, and the area was divided into 4 relative hazard classes, i.e., high, medium, low, and very low classes. Finally, its maps are provided. For more transparent, the hazard values of the cities of Khuzestan province is given in comparison with the standard 2800 earthquake hazard map. The comparison of the results shows that the standard 2800 zoning in this area is reliable. Also, based on the results, the use of the EPI, as a non-ergodic hazard metric, is suggested in areas with a rich data background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic information system (GIS)
  • non-ergodic seismic hazard analysis
  • digital elevation model (DEM)