ارائه سرویس های مکانی تعامل پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده ها (مورد مطالعاتی: سنجنده های آلودگی هوای تهران)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

حل مشکلات روزافزون زیست محیطی به یکی از حساس ترین اولویت ها در برنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده است. امروزه آلودگی هوا اصلی ترین چالش محیطی در کلان شهرها به شمار می رود. به منظور اندازه گیری میزان آلودگی و افزایش آگاهی عمومی از خطر های احتمالی، تصمیم گیری بهتر و برنامه ریزی شهری متناسب با نیاز جامعه، طراحی و توسعه سامانه های پایش، امری فوری و ضروری به نظر می رسند. مقدار روزافزون مشاهدات سنجنده ها و داده های سالمانه های سنجنده، و فقدان قابلیت های پردازش این حجم داده در کاربردهای مدل سازی و آنالیز محیطی از مهم ترین چالش های پیش رو در ایجاد و توسعه این سامانه ها به شمار می رود. از بعد تکنیکی، فراهم ساختن دسترسی استاندارد به مشاهدات سنجنده ها و ایجاد امکانات پردازشی تعامل پذیر بر روی آن ها، راه حلی موثر در مدیریت داده های ناهمگون سنجنده هاست، در این تحقیق ساز و کار ارائه مشاهدات سنجنده ها و یک موتور پردازش مکانی در قالب معماری ای سرویس گرا به منظور رفع این مشکلات ارائه می گردد. این تحقیق نشان می دهد که چگونه معماری پیشنهادی می تواند مشکل تعامل پذیر نبودن سامانه های اطلاعات مکانی را مرتفع سازد. در این زمینه، برنامه کاربردی سرویس گرای استانداردی به نام گزارشگر کیفیت هوای تهران با هدف ارائه فوری اطلاعات کیفیت هوا و تولید و انتشار نقشه های آلودگی هوا طراحی و ایجاد شده است. فناوری وب سرویس و استانداردهای SWE و WPS در محیط توسعه NET Framework 3.5. نیز به منظور پیاده سازی مولفه های مورد نیاز در سمت سرویس دهنده به کار رفته است. در سمت سرویس گیرنده از فناوری های روز وب 2 برای ایجاد محیطی متعامل و کاربر پسند استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده توام از وب سرویس و چارچوب OGC، سرویس های تعامل پذیر و استانداردی برا فراهم می سازد که دسترسی به مشاهدات و سنجنده ها و همچنین پردازش و نمایش آن ها را تسهیل می کند. به علاوه، این تحقیق نقش موثر و برجسته فناوری های جدید وب 2 در تکامل فناوری های مکانی و نسل جدید سامانه های اطلاعات مکانی در قالب Mashup را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها