تغییر شماره دفتر نشریه سنجش از دور و GIS ایران
کاربران محترم فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران شماره داخلی دفتر نشریه از 29903079 به شماره 29902704 تغییر نموده است.

مطالعه بیشتر

ورود به سامانه جدید
کاربران محترم فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران چنانچه برای ورود به نشریه خود با خطایی مواجه شدید، پس از انتخاب نشریه مورد نظر، ازقسمت ورود به سامانه بر روی رمز عبور خود را فراموش کرده ام کلیک کنید تا رمز عبور جدید از طریق ایمیل برایتان ارسال شود.

مطالعه بیشتر