داوران سال 1401

ردیف نام نام خانوادگی توضیحات publons
1 علی اصغر آل شیخ  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
2 زینب آذرخش  دانشگاه شهید بهشتی publons
3 محسن ابراهیمی  دانشگاه یزد publons
4 فراهم احمد زاده دانشگاه شهید بهشتی publons
5 حسین ارزانی شمس آبادی دانشگاه تهران publons
6 طیبه اکبری  دانشگاه شهید بهشتی publons
7 مهدی امیری  مرکز علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی publons
8 علیرضا برهانی داریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
9 سعید بهزادی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی publons
10 مائده بهی فر  دانشگاه تهران publons
11 پرستو پیله فروش ها دانشگاه تبریز publons
12 فریده تاری پناه  دانشگاه کاشان publons
13 بهنام تشیع دانشگاه اصفهان publons
14 روح الله تقی زاده دانشگاه اردکان publons
15  آرا تومانیان دانشگاه تهران publons
16 دکتر میلاد جانعلی پور دانشگاه یزد publons
17 رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان publons
18 هادی جمشید مقدم  دانشگاه صنعتی سهند تبریز publons
19 دکتر اسلام جوادنیا دانشگاه زنجان publons
20 محمد حاجب  دانشگاه شهید بهشتی publons
21 خدیجه حاجی  دانشگاه تربیت مدرس publons
22 کیومرث حبیبی دانشگاه مازندران publons
23 حدیثه سادات حسنی  دانشگاه تفرش publons
24 محمدمهدی حسین زاده  دانشگاه شهید بهشتی publons
25  منصور حلیمی دانشگاه تربیت مدرس publons
26 محمود خسروی دانشگاه زاهدان publons
27 دکتر علی محمد خورشید دوست دانشگاه گیلان publons
28 علی اصغر درویش صفت دانششگاه تهران publons
29 مجید رحیم زادگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
30 بهزاد زمانی  دانشگاه تبریز publons
31 علیرضا سفیانیان  دانشگاه صنعتی اصفهان publons
32  هرمز سهرابی دانشگاه تربیت مدرس publons
33 طلوع سیلاوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
34 مهران شایگان  دانشگاه تربیت مدرس publons
35 شعبان شتایی دانشگاه گرگان publons
36 محمد شریف دانشگاه هرمزگان publons
37 حسین شفیع زاده مقدم  دانشگاه تربیت مدرس  publons
38 علی شمس الدینی  دانشگاه تربیت مدرس publons
39 محمودرضا صاحبی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
40 علی صادقی  دانشگاه اصفهان  publons
41 سعید صادقیان  دانشگاه شهید بهشتی publons
42 محمد طالعی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
43 علیرضا طاهری دهکردی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
44 داود عاشورلو  دانشگاه شهید بهشتی publons
45 مژگان عباسی دانشگاه شهر کرد publons
46 سارا عطارچی  دانشگاه تهران publons
47 حسین عقیقی  دانشگاه شهید بهشتی publons
48 سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران  publons
49 عباس علیمحمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
50 حمید رضا غفاریان مالمیری دانشگاه یزد publons
51  سید باقر فاطمی دانشگاه اصفهان publons
52 امید فتحی زاده  دانشگاه تبریز publons
53 ابراهیم فدایی  دانشگاه صنعتی اراک publons
54 منوچهر فرجزاده اصل دانشگاه تربیت مدرس publons
55 سعید فرخی زاده  دانشگاه آزاد اسلامی publons
56  اصغر فلاح دانشگاه مازندران publons
57 مهران قدرتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
58 جمال قدوسی دانشگاه تربیت مدرس publons
59 علیرضا قراگوزلو  دانشگاه شهید بهشتی publons
60 فریبرز قریب سازمان زمین شناسی publons
61 مصطفی کابلی زاده  دانشگاه چمران اهواز publons
62 امیر کاووسی دولانقر دانشگاه شهید بهشتی publons
63 جلال کرمی  دانشگاه تربیت مدرس publons
64 محمد کریمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons
65 نعمت اله کریمی   موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو publons
66 قاسم کیخسروی دانشگاه شهید بهشتی publons
67 صدیقه لطفی دانشگاه مازندران publons
68  هومن لطیفی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی publons
69 حمید رضا متین فر دانشگاه لرستان publons
70 احمدرضا محرابیان دانشگاه شهید بهشتی publons
71 علی محمدی  دانشگاه  کرمانشاه publons
72 حسین محمودی دانشگاه شهیدبهشتی publons
73 مینا مرادی زاده  دانشگاه اصفهان publons
74 محمد سعدی مسگری  دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی publons
75 محسن مصطفی  مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران publons
76 رئوف مصطفی زاده  دانشگاه محقق اردبیلی publons
77 دکتر آرش ملکیان  دانشگاه تهران publons
78 بابک میرباقری دانشگاه شهید بهشتی publons
79 توحید نوری  دانشگاه محقق اردبیلی publons
80 روح الله نوری  دانشگاه تهران publons
81  نجمه نیسانی سامانی دانشگاه تهران publons
82 نریمان نیکو دانشگاه اصفهان  publons
83 علیرضا وفائی نژاد  دانشگاه شهید بهشتی publons
84  خلیل ولیزاده کامران  دانشگاه تبریز publons
85 مصطفی یعقوب زاده دانشگاه بیرجند publons
86 فهیمه یوسفی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی publons