نویسنده = عباس کیانی
پیشرفت‌ها، چالش‌ها و دیدگاه‌های موجود در زمینه‌ی تصحیح تصاویر ماهواره‌ای نور شب رایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.48308/gisj.2022.102886

فاطمه احمدی؛ یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ عباس کیانی


مروری بر روش‌های مبتنی‌بر سنجش از دور در شناسایی و پایش آتش‌سوزی جنگل

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-52

10.52547/gisj.14.4.19

زهره رودسرابی؛ علی سام خانیانی؛ عباس کیانی


تفسیر شی‌مبنای تصاویر سنجش‌ازدوری با حد تفکیک بالا بر مبنای سیستم‌های دانش‌پایه

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1397، صفحه 27-54

عباس کیانی؛ حمید عبادی؛ حکمت الله خانلو