نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

2 Assistant Professor of Civil Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

3 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری و معماری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

چکیده

مطالعات متعددی که طی چندین دهه‌ی اخیر در خصوص پدیده آتش‌سوزی انجام‌شده است، مجموعه گسترده‌ای از داده‌های ورودی و روش‌های پیاده‌سازی و ارزیابی را فراهم کرده است. بااین‌حال، این مجموعه گسترده از نتایج و تحقیقات، به‌صورت ساختاریافته جهت ارائه نقشه راه به کاربران جدید این حوزه و راهنمایی در رابطه با کاربردها و شرایط مختلفی است که تاکنون مورد تحلیل قرار نگرفته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر، خلأ تحقیقی منسجم در مورد عملکرد نسبی فرآیندهای مختلف سنجش‌ازدور در این حوزه، برای تولید اطلاعات مختلف و مرتبط با کاربری‌ها، احساس می‌شود. برای رفع این خلأ، تحلیلی نسبتاً جامع از مطالعات انجام‌شده در خصوص آتش‌سوزی در نشریات سنجش‌ازدور، در این تحقیق صورت پذیرفته‌ است. چند عامل کلی مورد ارزیابی در مطالعات پیش، حین و پس از آتش‌سوزی، تغییر در داده‌های ورودی، بررسی الگوریتم‌ها و توسعه آن‌ها بودند، زیرا این‌ها عواملی هستند که می‌توانند توسط تحلیلگران کنترل شوند تا دقت نهایی تحلیل‌ها و نتایج حاصل را بهبود بخشند. یکی از مسائل مهم در موضوع آتش‌سوزی پس از شناسایی و کشف آتش، با توجه به تغییرات دائمی ایجادشده در ساختار و ترکیب پوشش گیاهی، بررسی نحوه‌ی بازیابی پوشش گیاهی و میزان رشد آن در طی سالیان پس از آتش‌سوزی می‌باشد. بر اساس بررسی انجام‌‌شده پیرامون مطالعات آتش‌سوزی در کشور، حدود 48% از آن‌ها مرتبط با شناسایی و گسترش آتش‌سوزی و حدود 52% باقیمانده مربوط به احیا و بازیابی می‌شوند. در بررسی تحقیقات مرتبط با مطالعات شناسایی مشخص شد که به‌طور تقریبی 5% از سهم آن‌ با به‌کارگیری روش‌های یادگیری و 43% باقیمانده با روش‌های سنتی انجام شدند. درعین‌حال از سهم مرتبط با مطالعات احیا نیز به‌طور تقریبی 21% به بررسی پوشش گیاهی و 31% به بررسی خاک زیر سطح آتش پرداختند. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در جهت کمک به محققان برای تصمیم‌گیری در انتخاب داده‌ها و الگوریتم‌های مورداستفاده با توجه به هدف مطالعه، در شاخه‌های مختلف مطالعات مرتبط با آتش‌سوزی مفید باشد. بااین‌حال، یک تحلیلگر می‌تواند علاوه بر این دستورالعمل‌های کلی، ترجیحات شخصی یا مزایای الگوریتم ویژه‌ای را که ممکن است مربوط به یک برنامه خاص باشد؛ در نظر بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of remote sensing methods in identifying and monitoring forest fires

نویسندگان [English]

  • Zohreh Roodsarabi 1
  • ali Sam Khaniani 2
  • Abbas Kiani 3

1 Master Student of Photogrammetry Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

2 Babol Noshirvani University of Technology, Civil Engineering Department, P.O. Box484, Shariati Ave, Babol, Mazandaran 47148-71167, Iran

3 Assistant Professor of Civil Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

چکیده [English]

Abstract: Numerous studies on the phenomenon of fire over the past several decades have provided an extensive set of input data and implementation and evaluation methods. However, this vast array of results and research is structured to provide a roadmap to new users in the field and guidance on various applications and conditions that have not yet been analyzed. In other words, the absence of coherent research on the relative performance of different remote sensing processes in the fire is felt to produce various products or the resulting utilities. To fill this gap, a relatively comprehensive analysis of fire studies in remote sensing publications has been performed in this study. Some of the general factors evaluated in the pre, during, post-fire studies were the manipulation of input data, the review of algorithms, and their development, as these are factors that can be controlled by analysts to improve the Final accuracy of analyzes and results. One of the important issues in the field of fire after the identification and discovery of fire, due to the permanent changes in the structure and composition of vegetation, is to study how vegetation is restored and its growth rate during the years after the fire. According to a study of fire studies in the country, about 48% of them are related to the identification and spread of fire and the remaining 52% are related to resuscitation and recovery. In a review of research related to identification studies, it was found that approximately 5% of its share was done using learning methods and the remaining 43% was done using traditional methods. At the same time, of the study-related share of Resuscitation studies approximately 21% to examine vegetation and 31% of the soil under the fire surface. The findings of this study can be useful in helping researchers to make decisions in the selection of data and algorithms used according to the purpose of study, in different branches of studies associated with fire. However, in addition to these general guidelines, an analyst can consider personal preferences or the benefits of a particular algorithm that may be relevant to a particular program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • Photogrammetry and remote sensing
  • Satellite imagery
  • Environmental parameters
  • Vegetation recovery