نویسنده = سعید حمزه
تحلیل حساسیت رفتار طیفی برگ گیاه نسبت به متغیرهای بیوفیزیکی-بیوشیمیایی برگ با استفاده از مدل انتقال تابش PROSPECT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.48308/gisj.2023.103728

الهه اکبری؛ محمد حاجب؛ مهرداد جیهونی؛ سعید حمزه


تهیة نقشة شاخص سطح برگ گیاه نیشکر با استفاده از معکوس‌سازی تصاویر ابرطیفی ماهوارة PRISMA

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-108

10.52547/gisj.15.1.85

محمد حاجب؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه؛ جوشم ورلزت


بررسی اثر پوشش گیاهی در عملیات پی‌جویی و اکتشاف کانی‌های معدنی در داده‌های ابرطیفی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 115-131

10.52547/gisj.12.4.115

علی صادقی؛ علی درویشی؛ عطاالله عبدالهی؛ سید کاظم علوی پناه؛ سعید حمزه