تأثیر طوفان‌های گردوغبار نمکی در سلامت گیاهان در حوضة شرقی دریاچة ارومیه

فریبا گلریحان؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داوود مختاری؛ علی اکبر رسولی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.103099

چکیده
  دریاچة‌ ارومیه یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب ‌شور در جهان است که متأسفانه درحال خشک‌شدن است. این مسئله خطرها و نگرانی‌های بسیاری را به‌ویژه در ارتباط با گردوغبارهای نمکی در پهنه‌های خشک‌شدة آن، به‌وجود آورده است. ازاین‌رو، در این پژوهش، سعی شد ارتباط پوشش گیاهی و گردوغبار در شهرستان‌های اطراف دریاچة ارومیه بررسی شود. درمورد ...  بیشتر