استانداردسازی و بهبود فرایند جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی داده‌های ممیزی املاک شهری، با استفاده از سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت‌آگاه و برمبنای استانداردهای مکانی ISO

زینب فضلی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک

دوره 9، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 65-92

چکیده
  ممیزی املاک شهری ازجمله فعالیت‌های شهرداری‌ها به‌منظور جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی پایگاه اطلاعات توصیفی و مکانی املاک شهری محسوب می‌شود. با ظهور سامانه‌های اطلاعات مکانی همراه، روش‌های نوینی برای گردآوری و به‌هنگام‌سازی اطلاعات مکانی گسترش داده شدند. در محیط‌های همراه، پردازشگری‌های انجام‌شده وابسته به محیط کاری و پویای ...  بیشتر