بررسی نواحی دگرسانی کانسار مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی (سنتینل‌ـ 2، لندست‌ـ 8 و استر) و کنترل‌های زمینی (مطالعة موردی: کانسار مس مسجدداغی‌ـ شمال‌غرب ایران)

مریم سادات احمدی؛ عباس مالیان

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.52547/gisj.2022.215253.0

چکیده
  طراحی الگوریتم‌های سنجش از دور و توسعة روش‌های گوناگون پردازش تصاویر ماهواره‌ای، برای شناسایی کانسارهای مس پورفیری، ازجمله موضوعات مهم مطالعات در زمینة ارزیابی منابع معدنی و بهره‌برداری بهینه از آنهاست. به این منظور، تعیین نواحی دگرسانی ابزار مناسبی به‌منظور طراحی الگوهای مورد ‌قبول اکتشافی فراهم می‌آورد. در این پژوهش، با ...  بیشتر

اکتشاف و پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی هوابرد و سنجنده ابرطیفی EO-1، استر ASTER و لندست -7 ETM+ (ورقه 1:100000 مشکین‌شهر)

سعید مجرد؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1398

https://doi.org/10.52547/ijrsgis.2021.211965.0

چکیده
  پیدایش و گسترش ابزارهای پیشرفته سنجش­ازدور و ژئوفیزیک در زمینه اکتشاف منابع معدنی در دهه­های اخیر، ناشی از اهمیت این صنعت است. داده­های ابرطیفی سنجنده هایپریون EO-1، داده­های سنجنده ETM+ و ASTER حاوی اطلاعات بسیار غنی از بازتاب­های الکترومغناطیسی هستند. در این پژوهش، از تصاویر سنجنده­هایETM+، ASTER، داده­های هایپریون EO-1 و داده­های ...  بیشتر