نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

با توجه به ظرفیت بالای ذخایر معدنی در کشور نیاز به انجام مطالعات پی‌جویی و اکتشافات نظام‌مند در مقیاس‌های مختلف به‌خوبی احساس می‌گردد. استفاده از فناوری سنجش‌ازدور در چند دهه اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار کسب اطلاعات توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان علوم مختلف را به خود جلب کرده است. ازجمله این علوم می‌توان به زمین‌شناسی و معدن اشاره نمود. کاربرد تصاویر ماهواره‌ای می‌تواند در مطالعه و ارزیابی منابع زمینی و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها نقش مهمی را ایفا کند. طراحی الگوریتم‌های سنجش‌ازدور و توسعه روش‌های مختلف پردازش این نوع داده‌ها برای شناسایی کانسارهای مس پورفیری ازجمله موضوعات مهم مطالعات در این زمینه است. تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در یک محیط مناسب و الگوسازی اکتشافی می‌تواند منجر به شناسایی مناطق امیدبخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد. به این منظور الگوریتم‌های سنجش‌ازدور محیط مناسبی برای طراحی الگوهای قابل‌قبول اکتشافی فراهم می‌آورد. در این پژوهش به بررسی ساختارهای هندسی و نواحی دگرسانی کانسار مس پورفیری مسجد داغی در استان آذربایجان شرقی به کمک تصاویر ماهواره‌ای استر، سنجنده OLI لندست-8 و سنتینل-2 با استفاده از روش‌های پردازشی مختلف ازجمله ترکیبات نسبت‌های باندی، تحلیل مؤلفه اصلی، و روش‌های پردازشی طیفی ازجمله SAM و MTMF ، الگوریتم عملگر منطقی پرداخته و با فازی سازی و مقایسه نتایج ارائه‌شده با نمونه‌های زمینی، صحت و تطابق مناطق موردنظر تأیید گردید. دقت کاربر و تولیدکننده برای محدوده با اولویت اول به ترتیب 54/78 درصد و 36/78 درصد به دست آمدند که معیار سنجش مناسب‌تری برای معرفی محدوده مرکز حفاری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Alteration Deposit Zones of Porphyry Copper Ore using Multispectral Satellite Imagery (ASTER, LANDSAT-8 and SENTINEL-2) and Ground Controls (Case study: Masjed Daghi Copper Deposit - NW Iran

نویسندگان [English]

  • MayamSadat Ahmadi
  • Abbass Malian

Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

Due to the high potential of mineral deposits in Iran, it is necessary to perform more studies and systematic explorations at different scales. In the last decades, remote sensing technology, as one of the most important tools for obtaining information, has received attraction of many geology researchers and mining specialists. The use of satellite images can play an important role in the study and evaluation of land resources and their optimal utilization. An important issue in this regard is to design algorithms and to develop various processing methods in order to identify porphyry copper deposits. Integrating and analyzing all information in an appropriate environment and exploratory modeling can lead to the identification of promising (prone) mineral areas for further studies. In this regard, remote sensing algorithms provide a suitable environment for designing acceptable exploratory patterns. In this paper, geometrical structures and alteration areas of the porphyry copper ore deposit of Masjed Daghi in Iran are investigated using satellite images ASTER, OLI Landsat-8 and Sentinel-2. The methods used in this paper include band ratios, Principal Component Analysis (PCA), spectral processing methods such as Spectral Angle Mapping (SAM) and Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) and logical operators. By fuzzification and comparing the results presented with the ground samples, the accuracy and consistency were confirmed. The user’s and producer’s accuracies for the priority drilling region were 78.54% and 78.36%, respectively, which is a more appropriate measure for introducing the range of drilling center

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porphyry copper ore
  • Alteration
  • SAM
  • MTMF
  • Fuzzy logic
  • Landsat
  • Sentinel