مقاله پژوهشی
تهیه و صحت‌سنجی نقشة پراکنش صنوبرکاری‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل‌ـ 2 و داده‌های زمینی در استان زنجان

محمود بیات؛ خسرو میرآخرلو؛ حسین صادق زاده؛ سحر حیدری مستعلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.1

چکیده
  فقدان اطلاعات بهنگام، مستند و علمی از وضعیت موجود (سطح و پراکنش) صنوبرکاری‌های استان زنجان یکی مشکلات اصلی مدیران بخش زراعت چوب به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت تأمین چوب در استان است. در این پژوهش، از داده‌های چندزمانة ماهوارة سنتینل‌ـ 2 برای تهیة نقشة عرصه‌های صنوبرکاری استان استفاده شد. این داده‌ها براساس فنولوژی و دورة رویش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آشکارسازی اراضی شالیزاری شهرستان رشت با استفاده از تصاویر چندزمانة لندست‌ـ 8

امیر هدایتی؛ دکتر محمد حسن وحیدنیا؛ حسین آقامحمدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 15-30

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.15

چکیده
  در بسیاری از کشورها به‌ویژه ایران، برنج به یکی از اقلام اساسی به‌لحاظ امنیت غذایی تبدیل شده است. در این تحقیق، به‌منظور تهیة نقشة سطوح شالیزاری، با توجه به ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه برنج و به‌کمک داده‌های سالیانة دمای سطح زمین سنجندة مادیس، ابتدا برنامة زمانی برای انتخاب تصاویر سری زمانی ماهوارة لندست‌ـ 8 تنظیم شد. پس از دریافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین مناسب‌ترین طیف الکترومغناطیس برای پیش‌بینی عناصر غذایی در برخی گونه‌های مرتعی، با استفاده از طیف‌سنجی

علیرضا محمودی؛ مرضیه مکرم

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 31-46

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.31

چکیده
  امروزه از علم سنجش از دور برای مطالعات گیاهی ازجمله تعیین مواد مغذی، بیماری‌های گیاهی، کمبود آب یا مازاد آن، شناسایی علف‌های هرز استفاده می‌شود. گیاه، براساس ویژگی‌هایی که دارد، با برخورد امواج الکترومغناطیس به آن واکنش‌های متفاوتی در مقابل امواج (میزان جذب، انعکاس یا عبور) از خود نشان می‌دهد. ازجمله اطلاعاتی که علم سنجش در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نواحی دگرسانی کانسار مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی (سنتینل‌ـ 2، لندست‌ـ 8 و استر) و کنترل‌های زمینی (مطالعة موردی: کانسار مس مسجدداغی‌ـ شمال‌غرب ایران)

مریم سادات احمدی؛ عباس مالیان

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 47-74

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.47

چکیده
  طراحی الگوریتم‌های سنجش از دور و توسعة روش‌های گوناگون پردازش تصاویر ماهواره‌ای، برای شناسایی کانسارهای مس پورفیری، ازجمله موضوعات مهم مطالعات در زمینة ارزیابی منابع معدنی و بهره‌برداری بهینه از آنهاست. به این منظور، تعیین نواحی دگرسانی ابزار مناسبی به‌منظور طراحی الگوهای مورد ‌قبول اکتشافی فراهم می‌آورد. در این پژوهش، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود قطعه‌بندی تصاویر پلاریمتری با رویکرد ترکیبی تکنیک‌های ناحیه‌مبنا و مرزمبنا

مرجان طاهری؛ محمودرضا صاحبی؛ مهرنوش امتی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 75-88

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.75

چکیده
  سنجنده‌های رادار با روزنة مجازی، با داشتن ویژگی‌های گسترده، پتانسیل بسیاری در انواع کاربردهای سنجش از دوری دارند؛ ازجمله در قطعه‌بندی به‌هنگام پوشش و کاربری اراضی. با وجود دو رویکرد مستقل قطعه‌بندی ناحیه‌مبنا و مرزمبنا، به‌دست‌آوردن نتایج رضایت‌بخش در صورت استفاده از هریک از رویکردها در تصاویر SAR دشوار بوده است؛ درحالی‌که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر مادیس و سنتینل _‌ 1 (مطالعة موردی: شمال خلیج‌فارس)

مجید هاشمی تنگستانی؛ مرجان کریمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 89-104

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.89

چکیده
  در سال‌های اخیر، نظارت دریایی و هوایی برای مهار آلودگی‌های دریایی رایج شده است اما این روش‌ها، به‌دلیل محدودیت‌های شرایط آب‌وهوا، زمان و مکان، به‌تنهایی نمی‌توانند پایش سریع و منظمی فراهم آورند. در این زمینه، سنجش از دور ماهواره‌ای می‌تواند نقش مهمی در تشخیص اولیه و پایش مداوم نشت نفت در دریا ایفا کند. سنجندة رادار آنتن مصنوعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طبقه‏بندی شیءگرای مناطق شهری با تلفیق تصاویر سنتینل‌ـ 1 و سنتینل‌ـ 2

رضا شاه حسینی؛ کمال عزیزی؛ ارسطو زارعی؛ فاطمه مرادی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 105-121

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.105

چکیده
  نقشه‌های کاربری زمین، توزیع فضایی منابع طبیعی، مناظر فرهنگی و سکونتگاه‌های انسانی را توصیف می‌کنند که به‌منزلة ابزار برنامه‌ریزی مهمی برای تصمیم‌گیرندگان عمل می‌کند؛ بنابراین دقت نقشه‏های حاصل از طبقه‏بندی تصاویر ماهواره‏ای در عدم قطعیت به‌منظور ‏مدیریت شهری بسیار تأثیرگذار است. با توجه به کیفیت یکنواخت تصاویر در ...  بیشتر