بررسی تغییرات توپوگرافی ناشی از معدن‌کاری سطحی با استفاده از تداخل‌سنجی راداری روشSBAS (مطالعة موردی: معدن سنگ‌آهن سنگان خواف)

مهوش نداف سنگانی؛ سیدرضا حسین زاده؛ خوزه فرانسیسکو مارتین داک؛ مهناز جهادی طرقی؛ ناصر حافظی مقدس

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102345

چکیده
  معدن‌کاری سابقه‌ای طولانی دارد و در طیف گسترده‎ای از محیط‎های ژئومورفیک رخ می‎دهد. میزان تغییراتی که این فعالیت‎های معدن‌کاری در مورفولوژی و محیط معدنی به‌وجود می‎آورند گاه به‌اندازه‎ای است که محیط اطراف را دچار تغییرات اساسی و خسارات فراوانی می‎کند و ازاین‌رو این تغییرات نیازمند پایش دقیق است. از اوایل دهة ۱۹۹۰U ...  بیشتر