کلیدواژه‌ها = صحت سنجی
تغییرات کاربری اراضی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در جلگه هراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.48308/gisj.2023.232979.1176

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی


ارزیابی زمانی- مکانی بارش ماهانه مبتنی بر داده های CHIRPS، TRMM و MERRA در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.48308/gisj.2024.234268.1194

زهرا برخورداری؛ علی شمس الدینی