نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی و عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعات آب و خاک

3 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

4 کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

10.52547/gisj.2022.222252.1031

چکیده

سازه های دریایی مانند بنادر نقش بسیار مهمی بر شدت فرسایش پذیری مناطق ساحلی دارند و تاثیر مشترک آنها با نوسانات سطح تراز آب دریا، سبب جابجایی خطوط ساحلی پیرامون بنادر می گردد. ارزیابی و مقایسه شدت جابجایی خطوط ساحلی و شدت فرسایش پذیری سواحل جنوبی دریای خزر در محدوده بنادر اصلی شمال ایران: امیرآباد، فریدونکنار، نوشهر، انزلی و آستارا، هدف اصلی پژوهش می باشد. وضعیت مورفولوژی سواحل به لحاظ ویژگی‌های فرسایشی و رسوبگذاری و تنوع لندفرم های ساحلی موجود از طریق تصاویر ماهواره ای لندست مطالعه گردید. به منظور بررسی میزان تغییرات خطوط ساحلی در بنادر مورد مطالعه طی سال های 1374 تا 1400 اقدام به محاسبه تغییرات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از نرم افزار آنالیز رقومی خطوط ساحلی (DSAS) شد. نتایج نشان می دهد که رفتار خطوط سواحل جنوبی دریای خزر در مقابل ساخت سازه های بندری و نوسانات سطح تراز آب دریای خزر متفاوت بوده و بیشترین میزان جابجایی خط ساحل و نرخ رسوبگذاری و فرسایش پذیری به ترتیب به ناحیه ساحلی بندر امیر آباد و آستارا تعلق دارد. سواحل مشرف به بنادر نوشهر و انزلی دارای رسوبگذاری مناسبی بوده اند و نرخ فرسایش پذیری در ساحل فریدونکنار بسیار کم می باشد. بنادر شمال کشور ایران همراه با نوسانات سطح تراز آب دریای خزر تاثیر مستقیم بر روی مناطق ساحلی پیرامون می گذارند و مدیریت منابع رسوبی متمرکز در سواحل راهکاری مطمئن برای کاهش میزان فرسایش و استفاده از منابع ماسه ای برای سواحل آسیب دیده می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the intensity of coastline changes and erosion of the main ports on the Caspian Sea coast

نویسندگان [English]

  • Homayoun Khoshravan 1
  • Parastoo Karimi 2
  • Payam Alemi Safaval 3
  • Parisa poursafari yekrang 4

1 Associated professor of water research institute

2 MSc Remote Sensing and GIS, Research Water and Soil

3 MSc Remote Sensing and GIS, Geological survey& Mineral exploration of Iran

4 Lab Expert At Water Engineering Department, at Guilan University

چکیده [English]

This study aims to evaluate and compare coastline displacement and erosion intensity on the Caspian Sea's southern shores in the largest ports of Northern Iran, including Amirabad, Fereydunkenar, Nowshahr, Anzali, and Astara. Landsat satellite images were used to estimate the morphological status of the coasts in terms of erosion, sedimentation characteristics, diversity of existing coastal landforms, and changes in the GIS environment were used by digital coastline analysis software (DSAS) over the years 1995 to 2021. It has been indicated that the southern shores of the Caspian Sea differed in how they responded to the construction of port structures and Caspian Sea level (CSL) changes, and the areas of Amirabad and Astara ports had the highest displacements as well as accurate measurements of sedimentation and erosion rates, respectively. Given this situation, the beaches overlooking the ports of Nowshahr and Anzali have had significant changes in sedimentation, while the coast of Fereydunkenar had a very slow erosion rate. The northern ports of Iran, as well as changes in the Caspian Sea level (CSL), have direct physical impacts on the adjacent coasts. The management of concentrated sediment resources on the coast is a reliable solution to reducing erosion rate very effectively and the use of sand resources to mitigate coast erosion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal lines
  • Caspian Sea
  • ports
  • erodibility
  • sedimentation