علمی - پژوهشی
ارزیابی تغییرات اکولوژیکی و تحلیل الگو‌های حاکم بر چشم‌انداز مطالعة موردی: شهرستان ورزقان

آذر پویان جم؛ حسن محمودزاده

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102331

چکیده
  افزایش جمعیت شهرنشین، در پی مهاجرت از روستا‌ها و گاه توسعة ناهماهنگ روستا‌ها و تبدیل آنها به شهر، از عوامل مشکل‌زا در ساختار محیطی کشور‌های درحال‌توسعه محسوب می‌شود. از نتایج آن نیز تغییرات اکولوژیکی، به‌ویژه تخریب مناظر طبیعی و کاهش آنها به‌نفع مناظر انسان‌ساخت و بر‌هم‌خوردن الگو‌های مکانی پوشش طبیعی است. هدف از این پژوهش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طبقه‌بندی لندفرم‌ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ریسک واقعی فرسایش آنها در مناطق کوهستانی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز خارستان)

فریده تاری پناه؛ ابوالفضل رنجبرفردوئی؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 17-36

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102344

چکیده
  یکی از بخش‌های نوین و کم‌سابقه، به‌ویژه در مطالعات داخلی، بررسی کمّی ناهمواری‌هاست. شناخت علمی و کمّی‌گرایانة موقعیت توپوگرافی همواره از مباحثی بوده که در تحقیقات داخلی، چندان به آن توجه نشده است. این مبحث تأثیر بسزایی در تحلیل‌های ژئومورفولوژیک، هیدرولوژی و محیط‌شناسی دارد. وجود انواع لندفرم‌ها و تنوع آنها معمولاً با تغییر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعة موردی: شهر بیرجند)

فاطمه کافی؛ الهام یوسفی روبیات؛ فاطمه جهانی شکیب

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 37-54

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102440

چکیده
  جهان در حال گرم‌شدن است و جمعیت جهان به سکونت در شهرها روی می‌آورند. این دو حقیقت در ظاهر با هم ارتباطی ندارند اما پدیده‌ای به نام «جزیرة حرارتی شهری» این دو را به هم پیوند می‌دهد. UHI یکی از معمول‌ترین پدیده‌های اقلیم شهری است که در آن برخی مناطق شهری، به‌ویژه مراکز شهرها، چند درجه از مناطق اطراف خود گرم‌تر می‌شوند. مطالعة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آنالیز سری زمانی تصاویر راداری پایش نیمه‌خودکار در نظارت بر ساخت‌وساز غیرمجاز شهری (منطقة مورد مطالعه: شهرک‌های مهرآوران، اندیشه و فراز یزد)

زهره صالحی نژاد؛ سیدعلی المدرسی

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 55-72

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102885

چکیده
  تخلفات ساختمانی، به‌سبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدارشان در نیم‌رخ شهرها، از مهم‌ترین چالش‌های شهرنشینی نوین محسوب می‌شوند. روش‌های رایج و معمول که امروزه در کنترل ساخت‌وسازها استفاده می‌شود، بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. هدف اصلی این پژوهش ارائة چارچوبی نوین به‌منظور برآورد سریع و کم‌هزینه، در آشکارسازی و نظارت بر ساخت‌وسازها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسة شدت تغییرات خطوط ساحلی و شدت فرسایش‌پذیری بندرهای اصلی سواحل دریای خزر

همایون خوشروان؛ پرستو کریمی؛ پیام عالمی صف اول؛ پریسا پورصفری یکرنگ

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 73-86

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102925

چکیده
  سازه‌های دریایی، مانند بندرها، نقش بسیار مهمی در شدت فرسایش‌پذیری مناطق ساحلی دارند و تأثیر مشترک آنها، با نوسانات سطح تراز آب دریا، سبب جابه‌جایی خطوط ساحلی پیرامون بندرها می‌شود. ارزیابی و مقایسة شدت جابه‌جایی خطوط ساحلی و شدت فرسایش‌پذیری سواحل جنوبی دریای خزر در محدودة بندرهای اصلی شمال ایران (امیرآباد، فریدونکنار، نوشهر، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پیش‌بینی تأثیرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) در سناریوهای اقلیمی متفاوت

پری ناز احمدی؛ حسین مصطفوی

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 87-100

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102803

چکیده
  ازآن‌جاکه تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تهدیدها برای طبیعت و تنوع زیستی محسوب ‌می‌شود و مدیریت و حفاظت گونه‌ها را دشوار می‌سازد، پیش‌بینی و تعیین تأثیرات آن به بیان راهکارهای مناسب حفاظتی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی کمک شایانی خواهد کرد. در مطالعة حاضر، تأثیرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی آلودگی هوا در دوران کرونا و پیش از آن در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و قم

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 101-116

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.103607

چکیده
  فعالیت‌های صنعتی و ترافیک شهری منجر به افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها می‌شود و این آلودگی سبب افزایش بیماری‌های بسیاری در افراد شده است؛ بنابراین بررسی و مطالعة مناطق آلوده برای مدیریت شهرها مهم است. با توجه ‌به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و قم از نظر آلاینده‌های NO2، CO2، ...  بیشتر