علمی - پژوهشی
بررسی و مدل‌سازی تأثیر ترکیب و آرایش چشم‌انداز شهر یزد بر دمای سطح زمین با استفاده از یادگیری ماشین و داده‌های لندست-8 و سنتینل-2

محمد منصورمقدم؛ ایمان روستا؛ محمد صادق زمانی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ سید کاظم علوی پناه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 1-26

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102195

چکیده
  اثر جزیره گرمایی شهری به‌دلیل تلاقی با چالش‌های محیط زیستی مهم قرن بیست و یکم یکی از مهم‌ترین بررسی‌ها در مورد پدیده‌های محیط زیستی است. در همین راستا، مطالعه دمای سطح زمین (LST)، چشم‌انداز واضحی از بررسی جزایر گرمایی در شهرها به‌دست می‌دهد که با توجه به اقلیم گرم و خشک شهر یزد، بررسی وضعیت و عوامل اثرگذار بر LST در این شهر را ضروری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تغییرات توپوگرافی ناشی از معدن‌کاری سطحی با استفاده از تداخل‌سنجی راداری روشSBAS (مطالعة موردی: معدن سنگ‌آهن سنگان خواف)

مهوش نداف سنگانی؛ سیدرضا حسین زاده؛ خوزه فرانسیسکو مارتین داک؛ مهناز جهادی طرقی؛ ناصر حافظی مقدس

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 27-40

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102345

چکیده
  معدن‌کاری سابقه‌ای طولانی دارد و در طیف گسترده‎ای از محیط‎های ژئومورفیک رخ می‎دهد. میزان تغییراتی که این فعالیت‎های معدن‌کاری در مورفولوژی و محیط معدنی به‌وجود می‎آورند گاه به‌اندازه‎ای است که محیط اطراف را دچار تغییرات اساسی و خسارات فراوانی می‎کند و ازاین‌رو این تغییرات نیازمند پایش دقیق است. از اوایل دهة ۱۹۹۰U ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های کپسول و درخت تصمیم تقویتی

پویا احمدی؛ طیبه مناقبی؛ حمید عبادی؛ بهنام اصغری بیرامی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 41-60

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102347

چکیده
  با گسترش دانش سنجش از دور، استفاده از تصاویر هایپراسپکترال روزبه‌روز افزایش و عمومیت می‌یابد. طبقه‌بندی یکی از محبوب‌ترین موضوعات در سنجش از دور ابرطیفی است. طی دو دهة گذشته، روش‌های بسیاری برای مقابله با مشکل طبقه‌بندی داده‌های هایپراسپکترال پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر، ساختاری مبتنی‌بر یادگیری شبکه‌های کپسول برای طبقه‌بندی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل مدل هوشمند پایش تخلفات ساختمانی در مدیریت شهری (مطالعة موردی: محدوده و حریم کلان‌شهر مشهد)

مهدی فهمیده مدامی؛ مسعود ایاز؛ احمد الاجه گردی؛ مهدی جوانشیری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 61-82

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102392

چکیده
  با توجه به روند بی‌سابقه و رو به رشد جمعیت و گسترش شهری در دهه‏های اخیر، با افزایش نگران‌کنندة ساخت‏وسازها و به‌ویژه موارد غیرمجاز در محدودة شهری مواجه بوده‌ایم و این مسئله نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ ازاین‌رو جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران شهری شمرده می‌شود. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پهنه‌بندی مراحل فنولوژی دو گونة مرتعی با استفاده از درجة روزرشد مودیس در استان چهارمحال و بختیاری

رضا جعفری؛ مرتضی انصاری؛ مصطفی ترکش

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 83-102

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102437

چکیده
  دما مهم‌ترین پارامتر اقلیمی در مطالعة تغییرات مکانی و زمانی فنولوژی گیاهان است؛ ازاین‌رو مطالعة حاضر با هدف بررسی پتانسیل داده‌های دمایی سنجندة مودیس در تهیة نقشه‌های درجة روزرشد (GDD) و مراحل گوناگون فنولوژی، درمورد گونه‌های مرتعی Astragalus effusus و Bromus tomentllus، در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. نقشه‌های دمایی (حداکثر، حداقل و میانگین)، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد مساحت آتش‌سوزی در پوشش‌های گیاهی ایران با استفاده از داده‌های سنجندة مودیس و ‌آلوس‌– 2

مرتضی شریف؛ ابوذر کیانی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 103-124

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102682

چکیده
  آتش‌سوزی در پوشش‌های جنگلی سطح جهان باعث واردشدن خسارات شدید به پوشش‌های گیاهی، خاک و زیستگاه‌های طبیعی می‌شود که تأثیرات زیست‌محیطی منفی مستقیم و غیرمستقیم را به‌همراه دارد؛ ازجمله جنگل‌زدایی، تغییرات آب‌وهوا و خشکسالی. ازاین‌رو تشخیص و تعیین خطرها، برای پوشش‌های گیاهی که دچار آتش‌سوزی می‌شوند، به‌منظور مدیریت و توسعة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پایش خشکسالی بوم‌شناختی زاگرس میانی برپایة داده‌های ماهوارة لندست‌– 7 و داده‌های اقلیمی (مطالعة موردی: استان لرستان)

حمید رضا متین فر؛ علی اکبر شمسی پور؛ حدیث صادقی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 125-142

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102804

چکیده
  پوشش‌ گیاهی نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک، تثبیت کربن و بهبود کیفیت هوا دارد. در زاگرس میانی، پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و تأثیر آن در حفاظت از منابع خاک و آب و پایداری فعالیت‌های اقتصادی، دارای اهمیت بسیار است. در این پژوهش، با استفاده از پلتفرم گوگل ‌ارث انجین و تصاویر ماهوارة لندست‌– 7، خشکسالی زاگرس میانی (استان لرستان) با ...  بیشتر