علمی - پژوهشی
برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-15

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.1

چکیده
  شاخص سطح برگ استخراج‌شده (LAI) از تصاویر سنجش از دور پارامتر مهمی، به‌منظور مدل‌سازی مکانی تولید پوشش گیاهی، محسوب می‌شود. معمولاً شاخص‌های پوشش گیاهی که با بازتاب طول موج‌های قرمز و مادون قرمز نزدیک محاسبه می‌شوند، در برآورد LAI با استفاده از روش‌های آماری، به‌کار می‌روند اما بسیاری از این شاخص‌ها در مقادیر متفاوت LAI به اشباع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اصلاح هندسی تصاویر سنجندة پوش‌بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F ازطریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم‌های ویدئویی هم‌زمان، به‌کمک تناظریابی کمترین مربعات

مجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 17-37

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.17

چکیده
  ضرورت دسترسی به کاربردهای وسیع تصاویر ابرطیفی سبب توسعة سیستم‌های تصویربرداری نوآورانه و اقتصادی در ثبت این تصاویر شده است. به‌منظور استفاده از این تصاویر، لازم است ارتباط هندسی دقیقی میان آنها و فضای زمین برقرار شود و این فرایند نیازمند نقاط کنترلی بسیاری است. این نکته ضرورت توسعة راهکارهای اصلاح هندسی منطبق با ساختار هریک از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به‌منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانة سنتینل‌ـ2 (مطالعة موردی: شهرستان قروه)

سعید احمدی؛ حدیثه سادات حسنی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 39-61

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.39

چکیده
  امروزه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای، در پایش و مدیریت زمین‌های کشاورزی، رو به گسترش است. با توجه به قدرت تفکیک مکانی، طیفی و زمانی بالای تصاویر سنتینل‌ـ 2، در این مطالعه، در کشاورزی دقیق در شهرستان قروه از این تصاویر استفاده شده است. ابتدا با توجه به تقویم زراعی محصولات متفاوت آن منطقه، تصاویر سری زمانی جمع‌آوری شد. در روش پیشنهادی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شناسایی الگوهای زمانی‌ـ مکانی ازدحام ترافیکی با استفاده از کلان‌داده‌های مبتنی‌بر تصاویر ترافیکی سرویس نقشة گوگل

متین شهری؛ افشین شریعت مهیمنی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 63-84

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.63

چکیده
  تحلیل وضعیت ترافیکی و پیشنهاد روش‌های مدیریت جریان ترافیک نقش اساسی در ارزیابی عملکرد بسیاری از سیستم‌های حمل‌ونقلی ایفا می‌کند. در بین روش‌های جمع‌آوری داده‌های ترافیکی، رویکردهای مبتنی‌بر فنّاوری‌های نوین که امکان گرد‌آوری حجم بسیاری از داده‌های پویای زمانی‌ـ مکانی را فراهم می‌آورند و استخراج روندها و الگوها را تسهیل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تهیة نقشة شاخص سطح برگ گیاه نیشکر با استفاده از معکوس‌سازی تصاویر ابرطیفی ماهوارة PRISMA

محمد حاجب؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه؛ جوشم ورلزت

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 85-108

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.85

چکیده
  شاخص سطح برگ نقش مهمی در تبادل ماده و انرژی بین زمین و اتمسفر دارد. مانند سایر گیاهان، شاخص سطح برگ نیشکر معیار خوبی برای وضعیت سلامت و رشد این محصول است که به‌دلیل نقش آن در صنایع غذایی و انرژی، اهمیت اقتصادی بسیاری دارد. ماهوارة PRISMA که در سال 2019 پرتاب شد، یکی از جدیدترین منابع داده‌های ابرطیفی را فراهم کرده است که به‌ویژه، در تهیة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدل تخصیص منابع مقاوم‌سازی برای پل‌های واقع در شبکۀ راه‌های اضطراری شهر تهران پس از وقوع زلزله: ازطریق مدل بهینه‌سازی و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

علی رضا شورشی؛ حسن ذوقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 109-127

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.109

چکیده
  در میان شبکۀ معابر شهری، شبکۀ راه‌های اضطراری در امدادرسانی حین زلزله، به‌ویژه در مرحلۀ پاسخ به بحران، نقش مهمی ایفا می‌کنند. حفظ عملکرد این شبکه از معابر، در ساعات اولیۀ پس از زلزله، اهمیت بسزایی دارد. محافظت و مقاوم‌سازی اجزای آسیب‌پذیر شبکه، به‌خصوص پل‌ها، پیش از وقوع بحران، تأثیر شایان توجهی در کاهش خسارات و آسیب‌ها دارد. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یک مدل شبکة عصبی پیچشی برای پیش‌بینی مسیر حرکت طوفان‌های گردوغبار

مهدیس یارمحمدی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد شریف

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 129-139

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.129

چکیده
  طوفان‌های گردوغبار بلایایی طبیعی‌اند که در زندگی انسان و محیط‌زیست تأثیر چشمگیری گذاشته‌اند. توسعة مدل‌هایی، به‌منظور پیش‌بینی مسیر حرکت این طوفان‌ها، در پیشگیری و مدیریت طوفان‌های گردوغبار نقش بسزایی ایفا می‌کند زیرا مسیر انتقال آنها را آشکار و مناطق آسیب‌پذیر بعدی در برابر طوفان را مشخص می‌کنند. به‌لطف امکانات روش‌های ...  بیشتر