نویسنده = محمدرضا ملک
ارائة مدل عامل مبنا برای کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی و مسیریابی پویا

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-20

محمد آخوندی؛ محمد سعدی مسگری؛ محمدرضا ملک؛ امید عسگری سیچانی


ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی محمد مبارکی؛ علی منصوریان؛ محمدرضا ملک


طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 97-110

میثم شلیبی؛ محمدرضا ملک؛ علی اصغر آل شیخ؛ پوریا امیریان