کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تجاری‌سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 67-88

10.52547/gisj.13.4.67

منوچهر منطقی؛ یزدان رحمت آبادی


تخمین تولید محصول کلزا مبتنی‌بر سری زمانی داده‌های سنجش از دور

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-72

10.52547/gisj.13.3.59

داود عاشورلو؛ حمید صالحی شهرابی؛ حامد نعمت اللهی


ارزیابی تصاویر IRS-P6 برای برآورد سطح زیر‌کشت باغات

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 113-126

10.52547/gisj.11.1.113

بیژن یونسی؛ ناصر احمدی ثانی؛ سوران شرفی


تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین)

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 53-76

فرزانه حدادی؛ محسن آزادبخت؛ مائده بهی فر بهی فر؛ حمیدصالحی شهرابی؛ امیر معینی راد