علمی - پژوهشی
ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM)

الهام خدابنده‌لو؛ عباس علیمحمدی سراب؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 1-18

چکیده
  طوفان‌های گردوغبار یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر در منطقۀ غرب آسیا محسوب می­شود. این پدیده به‌علت خشکسالی شدت بیشتری یافته و آثار منفی فراوانی در زندگی مردم منطقه گذاشته است. ازآنجاکه این منطقه در کمربند خشک و گردوغباری جهان قرار گرفته، ضروری است تا ابعاد گوناگون ریزگردها به‌خوبی واکاوی شود. پیش‌بینی و مدلسازی این پدیده می‌تواند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روشی جدید برای بازنمونه‌برداری اپی‌پلار تصاویر خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل پارامترهای مداری

مجتبی جنتی؛ محمدجواد ولدان ‌زوج؛ علی محمدزاده؛ علیرضا صفدری‌نژاد

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 19-36

چکیده
  در تصاویر نرمال که براساس هندسۀ اپی‌پلار بازنمونه‌برداری شده‌اند، نقاط متناظر در زوج تصویر در راستای یک سطر یا ستون‌اند و پارالاکس قائم نخواهند داشت. این ویژگی تصاویر نرمال را به‌منزلۀ پیش‌نیاز اصلی طیف وسیعی از کارهای فتوگرامتری نظیر تناظریابی، مثلث‌بندی هوایی خودکار، تولید مدل رقومی زمین، تولید ارتوفتو، و برجسته‌بینی مطرح ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌های برون‌شهری

میثم عفتی

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 37-54

چکیده
  توسعۀ روش‌های جدید و هوشمند برای جلوگیری از وقوع تصادف یا کاهش شدت تصادفات در راه‌های برون‌شهری یکی از اهداف اصلی مطالعات ایمنی راه است. هدف این تحقیق تلفیق قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) با روش‌های مبتنی بر محاسبات نرم، جهت برآورد شدت تصادفات و تعیین فاکتورهای مؤثر بر آن در راه‌های دو‌خطۀ برون‌شهری است. روش پیشنهادی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل قابلیت شاخص‌های ارزیابی کیفیت تصاویر تلفیق‌شدۀ ماهواره‌ای با مدلسازی تخریب طیفی و مکانی

مهرنوش شاکری‌پور؛ فردین میرزاپور؛ علی درویشی بلورانی؛ سید کاظم علوی‌پناه

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 55-70

چکیده
  تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و ایجاد داده­هایی با قابلیت مکانی و طیفی بالاتر از داده­های موجود جایگاه و نقشی ویژه در مباحث سنجش از دور دارد. این درحالی است که دقت و کارآیی همۀ مراحل پردازش در مسیر استفاده از این داده­ها  به دقت و اعتمادپذیری دادۀ تولیدشده وابسته است. درنهایت، استفادۀ بهینه از تصویر تلفیق‌شده مبتنی بر دقت روش تلفیق است. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS)

مجید دانش؛ روشنک درویش‌زاده؛ علی‌اکبر نوروزی

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 71-94

چکیده
  بخش رس از مهم‌ترین اجزای بافت خاک است که در عملیات مدل­سازی زیست­محیطی2 و پهنه­بندی رقومی خاک3 بسیار مورد توجه است. ازآنجا­که این ویژگی از تغییرپذیری­های مکانی4 تأثیر می‌پذیرد، تشخیص و پهنه­بندی و پایش این پارامتر، در مقیاس وسیع و با روش­های نمونه­برداری سنتی و تحلیل آزمایشگاهی معمول، بسیار هزینه­بر و وقت­گیر است. بنابراین، تقاضا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
استخراج پوشش گیاهی و ساخت‌‌وساز شهر مشهد با استفاده از چندجمله‌ای نیوتن و رابطۀ آنها با دمای سطح زمین

کاظم علی‌آبادی؛ هادی سلطانی‌فرد

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 95-108

چکیده
  آگاهی از توزیع زمانی و مکانی دمای سطح زمین (LST) Land Surface Temperature برای تعیین بیلان انرژی، در مطالعات اقلیم‌شناسی، بررسی وضعیت پوشش گیاهی و تعیین چگونگی ساختار شهری کاربرد بسیاری دارد. در این مطالعه، مسئلۀ اصلی استخراج LST از منطقۀ مورد مطالعه و بررسی رابطۀ آن با ساخت‌وساز شهری و پوشش گیاهی است. شرایط اقلیمی به‌ویژه باد، چگونگی ساخت‌وساز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربرد ترکیب برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم ابتکاری کلونی مورچگان و قابلیت‌های GIS در به‌گزینی مکانی کاربری اراضی

مریم سعیدصبائی؛ رسول سلمان‌ماهینی؛ سید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، صفحه 109-126

چکیده
  در شرایط روبه‌رشد توسعه، طراحان سرزمین بارها با شرایطی مواجه می­شوند که برای مکانی خاص، گزینه­های متفاوت کاربری وجود دارد. اینجاست که بین برگزیدن یا برنگزیدن کاربری­ها تعارض پدید می‌آید. تحقیق حاضر، با چنین رویکردی، چگونگی ساماندهی چهار کاربری کشاورزی، جنگل، مرتع و توسعه و اولویت­بندی آنها را در منطقه­ای در شهرستان گرگان، با هدف ...  بیشتر