علمی - پژوهشی
ارزیابی استخراج ارتفاع درختان مناطق جنگلی برمبنای تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری

حسین آقابابایی؛ محمودرضا صاحبی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی توانمندی استخراج پارامترهای جنگلی همچون ارتفاع درختان با تکنیک‌های تداخل‌سنجی راداری با روزنة ترکیبی است. هدف عمده از تصاویر پلاریمتری راداری، در کاربردهای جنگلی، جداسازی مراکز فاز ناشی از توپوگرافی سطح زمین و تاج درختان است. یکی از روش‌های بسیار مرسوم در این زمینه به‌کارگیری ساختار دولایه‌ای مبتنی‌بر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسة روش‌های تلفیق مبتنی‌بر PCA و IHS به‌منظور تلفیق تصاویر هایپریون و Cartosat-1

مرتضی بشیرپور؛ محمد‌جواد ولدان‌زوج؛ یاسر مقصودی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 17-30

چکیده
  برای بهره‌مندی هم‌زمان از اطلاعات داده‌های چندمنبعی، از تکنیک‌های عددی یا تحلیلی تلفیق استفاده می‌شود. تلفیق باعث تفسیر بهتر، کاهش ابهام و بهبود طبقه‌بندی می‌شود. روش‌های گوناگونی برای تلفیق گسترش داده‌ شده است؛ ازجمله روش‌های مبتنی‌بر IHS، Wavelet و PCA. در این پژوهش، قابلیت‌ روش‌های تلفیق مبتنی‌بر IHS و روش‌های تلفیق مبتنی‌بر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS

فریده رضایی نوده؛ محمد کریمی؛ موسی جباری قره‌باغ

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 31-44

چکیده
  انتقال گاز از محل تولید به موقعیت مصرف‌کنندگان نیازمند شبکة‌ توزیع گسترده‌ای است. رشد و توسعة‌ مناطق مسکونی و صنعتی سبب افزایش مصرف گاز و متراکم‌ترشدن شبکة خطوط لولة گاز ‌شده و خطرهای ناشی از خرابی خط لوله و نشت گاز رو به افزایش است.  به‌منظور جلوگیری از خسارت مخاطرات احتمالی و کاهش آنها، مطرح‌کردن چارچوبی برای برآورد ریسک ضروری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رویکرد ژنتیک تکمیلی ناحیه‌مبنا برای آشکارسازی ساختمان‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا

حمیدرضا رنجبر؛ حمید دهقانی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ محمدرضا سراجیان

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 45-64

چکیده
  سامر (Sumer) و همکاران (2008 و 2013)  بر پایة به‌کارگیری الگوریتم انطباقی فازی-ژنتیک، رویکردی نوین در آشکارسازی ساختمان‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا مطرح کردند. روش پیشنهادی با کاهش مشکل همگرایی زودرس در الگوریتم ژنتیک، دقت آشکارسازی عوارض را بهبود چشمگیری بخشید. نبودِ کنترل‌های هندسی بر خروجی این الگوریتم‌ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود طبقه‌بندی رقومی محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه با استفاده از اطلاعات بافت در شهرستان قروه

علی‌اکبر متکان؛ داوود عاشورلو؛ حمید صالحی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 65-78

چکیده
  مشخصه‌های استخراج‌شده از تصاویر ماهواره‌ای تک‌زمانه نمی‌تواند در طبقه‌بندی محصولات کشاورزی به صحت بالای طبقه‌بندی منتج شود؛ بدین سبب، استفاده از تصاویر چندزمانه و اطلاعات بافت این تصاویر در پژوهش حاضر بررسی شده است. این تحقیق تفکیک چهار محصول یونجه، گندم، سیب‌زمینی و خیار را در شهرستان قروه، با استفاده از تصویر تک‌زمانه و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، شبکة عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل بارش-رواناب (SWAT) با درنظرگرفتن تغییرات کاربری‌ها برای پیش‌بینی دبی ورودی و حجم رسوب (مطالعة موردی: سد ستارخان)

ناصر محمدی ورزنه؛ علیرضا وفایی‌نژاد؛ جلال کرمی؛ رضا راستی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 79-92

چکیده
  هدف از مطالعات رسوب‌گذاری در یک سد مخزنی یافتن دیدی کلی درمورد میزان حجم ازدست‌رفتة مخزن است. در این میان، بررسی و پیش‌بینی حجم رسوب واردشده به مخزن اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش آماری ریزمقیاس‌کردن، بارش و دما در محدودة حوضة آبریز سد ستارخان با مساحت 950 کیلومترمربع، واقع در استان آذربایجان شرقی، در بلند‌مدت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسة دسته داده‌های کالیبره‌شده به روش IARR و داده‌های تصحیح‌شده به روش تداخل سیگنال ‌استر در بارزسازی زون‌های دگرسانی. مطالعة موردی: مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار کرمان، جنوب‌شرق ایران

ابراهیم سلامی شهید؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 93-110

چکیده
  مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار در منطقه ایران مرکزی و کمربند ولکانو- پلوتونیکی ارومیه- دختر قرار گرفته است. سنگ‌های آتشفشانی ائوسن که تحت تأثیر نفوذی‌های الیگومیوسن قرار گرفته‌اند این منطقه را پوشش می‌دهد. کانه‌زایی مس —بیشتر از نوع پورفیری و همراه با دگرسانی‌های وسیع— همراه با اقلیم نیمه‌خشک، به‌دلیل پوشش گیاهی کم، میزان ناچیز ...  بیشتر