آشکارسازی نشت نفت با استفاده از تصاویر مادیس و سنتینل _‌ 1 (مطالعة موردی: شمال خلیج‌فارس)

مجید هاشمی تنگستانی؛ مرجان کریمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.89

چکیده
  در سال‌های اخیر، نظارت دریایی و هوایی برای مهار آلودگی‌های دریایی رایج شده است اما این روش‌ها، به‌دلیل محدودیت‌های شرایط آب‌وهوا، زمان و مکان، به‌تنهایی نمی‌توانند پایش سریع و منظمی فراهم آورند. در این زمینه، سنجش از دور ماهواره‌ای می‌تواند نقش مهمی در تشخیص اولیه و پایش مداوم نشت نفت در دریا ایفا کند. سنجندة رادار آنتن مصنوعی ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت داده‌های MSI سنتینل-2 و OLI لندست‌ 8 در تفکیک واحدهای سنگی‌ و کانی‌های دگرسان منطقة کانسار فسفات اسفوردی، ایران مرکزی

سوگند کریم زاده؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.1

چکیده
  سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل‌-2، از لحاظ توان تفکیک مکانی، شباهت بسیاری به سنجندة OLI لندست 8 دارند که آژانس فضایی اروپا، با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین، آنها را به فضا پرتاب کرد. در این مطالعه، قابلیت این داده‌ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی، در محدودة کانسار فسفات اسفوردی، ارزیابی و با داده‌های لندست 8 و لندست ...  بیشتر

تحلیل طیفی و آشکارسازی واحدهای سنگی کمپلکس سوریان، شمال شرق فارس با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای استر و سنتینل 2

مجید هاشمی تنگستانی؛ سمیرا شایگان پور

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1398، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.52547/gisj.11.2.63

چکیده
           قابلیت‌های ویژه داده‌های ماهواره‌ای، در تامین اطلاعات از مواد سطحی زمین، امکان تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را فراهم می‌کند و در این راستا، توان تفکیک طیفی و مکانی داده‌های مورد استفاده، دو ویژگی اساسی آن‌ها  در تعیین میزان دقت و درستی نقشه‌ها است. در این پژوهش، دسته داده‌های استر و سنتینل2، به‌دلیل ...  بیشتر