تعیین اراضی مستعد کشت دیم محصول گندم با ارائة مدل تصمیم‌گیری VIKOR بر بستر GIS، مطالعة موردی: استان فارس

مهرداد گبل؛ میر سامان پیشوایی؛ دکتر برات مجردی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.15

چکیده
  از ابتدای پیدایش کرة زمین تا کنون، انسان بیش از سایر موجودات در محیط‌زیست خود تأثیر گذاشته و آن را، مطابق با میل خود، تغییر داده است. با افزایش جمعیت، محدودیت‌های آب و خاک و تغییرات اقلیمی تأمین مواد غذایی را با مشکلات و مسائل جدی مواجه کرده است. در میان محصولات غذایی کشاورزی، گندم یکی از محصولات استراتژیک پرمصرف‌ در ایران و بسیاری ...  بیشتر

سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج

نسیم حوریجانی؛ فرزین چاره جو

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.65

چکیده
  فعالیت‌‌ فیزیکی، یکی از مهمترین جنبه‌‌های زندگی است که مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی بسیاری را با خود به‌همراه دارد. با توجه به‌اهمیت فضای‌ عمومی ‌شهرها در وقوع ‌این فعالیت‌ها، موضوع توسعه محیط مصنوعی، به‌عنوان چارچوبی که بتواند فعالیت‌‌های فیزیکی را ترویج دهد، به یکی از مسائل مطرح در گفتمان‌ شهرسازی تبدیل ...  بیشتر