کلیدواژه‌ها = ایران
مدلسازی توزیع مکانی ناقلین بیماری تب دانگ در ایران با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.48308/gisj.2023.103268

محمد کریمی؛ سجاد حقی؛ احمد علی حنفی بجد


ارزیابی اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.48308/gisj.2023.103394

صمد خسروی یگانه؛ مصطفی کرم پور؛ بهروز نصیری


بررسی روند تغییرات دمای شبانه در ایران و تاثیر دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.48308/gisj.2023.103545

ساجده مرادی؛ مجید رضایی بنفشه


واکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی‌فام در ایران‌زمین

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 23-38

10.52547/gisj.13.2.23

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان