کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محیط GIS

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 107-120

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ سیده سمیرا حشمتی


کارایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت کاشان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391

یعقوب یزدانی مقدم؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ هدی قاسمیه