علمی - پژوهشی
برآورد و پهنه‌بندی فرسایش خاک با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای وGIS (مطالعه موردی: حوضه قلعه‌چای)

منیره موسی بیگی؛ ایمان بهارلو؛ علیرضا وفائی ن‍ژاد

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.1

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر در گسترش فرسایش خاک و پهنه‌بندی آن یکی از عوامل اساسی، جهت مدیریت و کنترل این پدیده و تعیین راهکارهای مناسب در مقابله با گسترش آن است. هدف از این پژوهش، پهنه بندی فرسایش خاک در حوضه قلعه‌چای، در غرب استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور با بررسی منابع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد ضریب محصولات کشاورزی کشت‌و ‌صنعت مغان و مطالعه رابطه تبخیر-تعرق با راندمان تولید محصولات

ایوب مرادی؛ حدیثه بابایی؛ عباس علیمحمدی؛ سهیل رادیوم

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 11-28

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.11

چکیده
  کمبود روزافزون منابع آب تجدیدپذیر در کشور، برآورد نیاز آبی مزارع را به یکی از اولویت‌‌های مهم مدیریت آب در کشاورزی تبدیل نموده است. نیاز آبی مزارع توسط مولفه‌‌های اقلیمی منطقه کنترل می‌شود و برابر است با تبخیر-تعرق مرجع که با یک ضریب ویژ‌ه (بسته به نوع محصول و منطقه جغرافیایی کاشت) اصلاح می‌گردد. در تحقیق حاضر، با استفاده از تصاویر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی کارایی شاخص‌های پوشش‌گیاهی در تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک سنجش از دور در حوزه آبخیز کرخه

مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ طیب رضیئی؛ میرحسن میریعقوب زاده

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 29-46

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.29

چکیده
  خشکسالی، یکی از بلایای طبیعی است که ممکن است در هر اقلیمی ‌رخ دهد. در دهه‌های اخیر، کشور ایران به طور پیاپی  تحت تأثیر خشکسالی‌های شدید و گسترده قرار داشته و آثار زیانباری بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، محیط زیست و منابع آب کشور تحمیل کرده است. امروزه برای شناسایی و تحلیل خشکسالی‌های کشاورزی از شاخص‌های پوشش‌گیاهی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه روش‌های آماری حداقل مربعات جزیی و رگرسیون مولفه اصلی در برآورد مقادیر گچ، کربنات‌ها و ماده آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک

الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ اعظم جعفری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فاطمه خیامیم

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 47-60

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.47

چکیده
  داده‌های طیفی محدوده مرئی – مادون قرمز که با حداقل هزینه و صرف وقت تهیه می‌شوند، کاربرد وسیعی در برآورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دارند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی توانایی این روش در برآورد مقدار ماده آلی، کربنا‌ت‌ها و درصد گچ سطح خاک صورت پذیرفته است. بر اساس تکنیک ‌هایپرکیوب، محل 115 پروفیل شناسایی  و سپس نمونه‌برداری از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی پوشش گیاهی و واکنش آن به عوامل محیطی در شمال استان فارس، ایران

ابوالفضل رنجبرفردوئی؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 61-82

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.61

چکیده
  پوشش گیاهی، یکی از عوامل ضروری در ساختار و عملکرد اکوسیستم‌های خشکی و یکی از حلقه‌های اساسی زنجیر حیاتی آب-خاک-گیاه و اتمسفر[1] است. مطالعات متعدد ثابت کرده است پوشش گیاهی به تغییرات عوامل اقلیمی و ادافیکی حساس است. بر این اساس، تغییر در پوشش گیاهی و رابطه‌اش با عوامل مذکور، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم‌های طبقه‌بندی پارامتریک و غیر پارامتریک به منظور جداسازی پوشش‌های مختلف در جنگل‌های هیرکانی

محمد سعادت؛ رضا شاه حسینی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 83-100

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.83

چکیده
  تهیه نقشه‌های پوشش اراضی با دقت بالا، همواره یکی از اهداف مهم محققان در زمینه مدیریت اراضی بوده است. هدف از‌این پژوهش، ارائه روش نوینی جهت تهیه نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای بوده است. به همین منظور، از تصاویر ماهواره لندست 8، به عنوان تصویر پایه و نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، داده‌های حاصل از تجزیه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تخمین شوری خاک در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر اپتیک سنتینل 2B و مدل‌های رگرسیون خطی چندمتغیره

نسا فرهمند؛ وحید صادقی؛ شهره فرهمند

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، صفحه 101-120

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.101

چکیده
  شوری خاک، یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین عوامل تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بوده و پایش و مدیریت صحیح آن امری ضروری است. در کشور ایران، بسیاری از اراضی کشور، در معرض افزایش شوری خاک قرار گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سواحل دریاچه ارومیه اشاره کرد. از آنجا که تکنیک‌های سنجش از دور، روشی کارآمد و مقرون به‌صرفه در پایش ...  بیشتر