مقالات آماده انتشار
این مقالات کلیه فرایند بررسی در نشریه (دریافت، دبیری، داوری، اصلاحات نویسنده ، گزارشگری ، بررسی نهایی و پذیرش) را طی نموده و آماده چاپ در شماره آتی نشریه می باشد.
تحلیل رابطه میان فرم و دسترسی شهری مورد مطالعه: کلان شهر تهران

محمد ُسلیمانی لامیانی؛ عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ حامد عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.233365.1183

چکیده
  فرم شهر به دلیل این که بستر تحرکات شهری را در درون خود شکل می‌دهد از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از مولفه-های کلیدی موثر بر کیفیت فرم‌ شهری نیز دسترسی مناسب به فعالیت‌ها و خدمات شهری است. گسترش رشد افقی کلانشهر تهران در چند دهه اخیر، موجب شده است که بافت و ساختار این شهر به سمت ناپایداری در حرکت باشد که نتیجه آن دسترسی نابرابر و ...  بیشتر

داده گواری سنجش از دور به روش جایگزینی در شبیه سازی عملکرد ذرت علوفه ای با استفاده از مدل AquaCrop

الهه اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.233912.1190

چکیده
  برآورد عملکرد محصول و پیش‌بینی آن از طریق مدل‌های رشد گیاه، برای دستیابی به برنامه‌ریزی عملیات زراعی و مدیریت عملکرد محصول، از اهمیت زیادی برخوردار است. برای تخمین پارامترهای مدل شبیه‌سازی گیاه زراعی AquaCrop و تنظیم مدل در سطح منطقه، اطلاعات موردنیاز مدل در مراحل مختلف رشد گیاه و قبل از کشت، در مزارع ذرت علوفه ای در مقیاس منطقه ای ...  بیشتر

برآورد کربنات‌کلسیم خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

پری ناز عبدلی؛ سهیلاسادات هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.233142.1179

چکیده
  از فواید علم سنجش از دور و طیف‌سنجی مرئی- فروسرخ نزدیک، سرعت، سادگی و هزینه کم، در مقایسه با روش سنتی است. هدف از این تحقیق استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8 و طیف فروسرخ نزدیک در کاربری‌های کشاورزی و جنگل در دشت گیان نهاوند، استان همدان برای تخمین کربنات‌کلسیم ‌خاک است. 48 نمونه‌ی خاک به روش تصادفی جمع‌آوری و برخی خصوصیات فیزیکی ...  بیشتر

رویکرد ترکیبی به سیستم اطلاعات مکانی جهت اولویت‌بندی توسعه خطوط اتوبوس سریع‌السیر با استفاده از مدل آنتروپی شانون و کوپراس با تأکید بر مفاهیم عدالت فضایی تا افق 1410 (نمونه موردی: شهر اصفهان)

ایمان بهارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.232377.1166

چکیده
  حمل‌ و ‌نقل عمومی و رفت و آمد آسان در شهر از جنبه‏های اصلی حیات شهری است و برخورداری از سیستم حمل‌ و نقل کامل، منظم و گسترده از نیازهای اولیه شهر محسوب می‌شود. در این راستا توجه به اصول «عدالت فضایی» که با هدف رفع نارسایی‌های مدیریت شهری وارد مباحث برنامه‌ریزی شهری شده‌ حائز اهمیت است. شهر اصفهان در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر ...  بیشتر

بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر هرات با استفاده از تصاویرماهواره‌ای بین سال‌های 2015 الی 2022

محمد کریم سیرت؛ معصومه گمرکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.234087.1192

چکیده
  امروزه تغییرات کاربری اراضی در مناطق شهری نقشه مهمی را در برنامه‌ریزی‌های شهری، مدیریت منابع و توسعه شهری دارد. لذا در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرهرات با استفاده از تصاویرماهواره‌ای لندست ۸ سنجنده OLI بین سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۲ است. پس از تصحیح هندسی، ...  بیشتر

بررسی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS و مدل BWM (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 2 کلان‌شهرتبریز)

خانم دکتر سارا بهشتی فر؛ سیامک بخشعلی پور گاوگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/gisj.2024.232611.1170

چکیده
  زلزله از جمله مخاطرات طبیعی است که به دلیل ماهیت غیر منتظره‌اش، اغلب خسارات جانی و مالی فراوانی از خود بر جای می‌گذارد. در حال حاضر راهی برای پیشگیری از وقوع زلزله وجود ندارد؛ لیکن با راهکارهایی همچون شناسایی مناطق آسیب‌پذیر، می‌توان خسارات ناشی از آن را تا حدی کاهش داد. در این تحقیق به بررسی میزان آسیب‌پذیری بخشی از منطقه 2 شهر ...  بیشتر