علمی - پژوهشی
مقایسه توانایی طبقه‌بندی‌کننده‌های ماشین‌‌بردار پشتیبان، شبکه عصبی و حداکثر احتمال در بهبود نتایج الگوریتم‌های فیلترینگ داده‌های لیدار

علی‌اکبر متکان؛ محمد حاجب

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  بررسی‌های اخیر نشان داده است که سیستم لیدار در برداشت سریع و دقیق اطلاعات سه‌بعدی از عوارض، در مناطق شهری توانایی بالایی دارد. از مهم‌ترین پردازش‌هایی که روی داده‌های لیدار صورت می‌گیرد، فیلترینگ آن‌هاست که عبارت است از تفکیک نقاط مربوط به عوارض ارتفاعی (ساختمان‌ها و درختان) از نقاط زمینی. تاکنون الگوریتم‌های فیلترینگ فراوانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائه روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز درمانی

حسین‌ آقامحمدی؛ محمد‌سعدی مسگری؛ سعید خسروی خسروی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  در زمینه مسائل تخصیص خدمات و مراکز خدماتی با ظرفیت مشخصی برای متقاضیان، مطالعات کمی صورت گرفته است و اکثر راه‌حل‌های ارائه‌شده برای این نوع مسائل، محاسباتی پیچیده دارند. برای حل این مشکل، روش‌های ابتکاری متناسب با شرایط مسئله شکل گرفته‌اند. همچنین در بیشتر کاربردها و مسائل تخصیص، بخش مهمی از اطلاعات و تحلیل‌ها جنبه مکانی دارد، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص‌های اقلیم ـ کشاورزی و سنجش از دور در استان کردستان

منوچهر فرج‌زاده؛ اسداله خورانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  ههدف از این مطالعه مدل‌سازی آماری عملکرد گندم دیم در استان کردستان است. به این منظور از مدل‌های رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده، که متغیر وابستة آنها میزان عملکرد گندم دیم است و متغیرهای مستقل‌شان سه دسته‌اند: نخستین گروه، عناصر اقلیمی و شاخص‌های اقلیم کشاورزی هستند. دومین گروه از متغیرهای مستقل در این تحقیق را شاخص‌های گیاهی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شناسایی هاله‌های دگرسانی همراه با کانه‌زایی مس پورفیری در کوه هنزا با استفاده از تصاویر ASTER

آیدا محبی؛ مهرداد بهزادی؛ حسن میرنژاد

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  در تحقیق حاضر، احتمال کانه‌زایی مس پورفیری در محدودة کوه هنزا در حوالی روستای درب بهشت واقع در بخش جنوبی زون دهج ـ ساردوئیه با استفاده از تصاویر استر بررسی شده است. در این منطقه کانه‌زایی مس پورفیری در مناطق رمشک، بندر هنزا، سوراخ مار، و گروه شناخته شده است. به‌منظور شناسایی هاله‌های دگرسانی فیلیک و آرژیلیک که معمولاً در اطراف کانسارهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شناسایی نواحی دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی با استفاده از شبکة عصبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره

یونس جعفری گلدرق؛ علی محمد‌زاده؛ علی سرکارگر اردکانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  آتش‌سوزی جنگل پدیده‌ای است که خسارت‌های مالی و برخی مواقع جان بسیار زیادی به بار می‌آورد. شناسایی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر در وقوع آتش‌سوزی و مدل‌سازی آن‌ها در پیشگیری آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های ناشی از آن بسیار مفید است. در این تحقیق، با استفاده از روش‌های شبکه عصبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره، مناطق دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی تصاویر ادغام‌رنگی حاصل از سنجنده Geo Eye-1

بهنوش مستأجران؛ مهدی مؤمنی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  تاکنون الگوریتم‌های متفاوتی برای ادغام‌رنگی تصاویر با قدرت‌ تفکیک مکانی بالا ارائه شده است. برای انتخاب الگوریتم ادغام‌رنگی مناسب، به معیاری برای مقایسه نیاز است که بتواند بهبود هر الگوریتم را در مقایسه با الگوریتم دیگر مشخص سازد. برای ارزیابی کیفیت طیفی الگوریتم‌ها، معیارهای آماری متعددی ارائه گردیده است. یکی از محدودیت‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان

حسین‌علی بهرامی؛ محبوبه جلالی؛ علی درویشی بلورانی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  در سال‌های اخیر وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار به بحران جدی منطقه‌ای تبدیل شده است. استان خوزستان، از مناطقی است که تحت تأثیر این پدیده قرار دارد. پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی در وقوع این طوفان‌ها نقش مهمی دارند. در این تحقیق، تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی و ارتباط آن‌ها با پدید‌آمدن طوفان‌های گردوغبار بررسی ...  بیشتر