علمی - پژوهشی
ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏سازی تبرید به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی

میلاد نیرومند جدیدی؛ مهدی مختارزاده؛ محمودرضا صاحبی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 1-16

چکیده
  یکی از چالش‏های بسیار مهم در تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجش از دور، مشکل مربوط به پیکسل‏های مخلوط است. با توسعۀ روش‏های تجزیۀ اختلاط طیفی و طبقه‏بندی‌کننده‏های نرم، امکان برآورد سهم کلاس‏ها در سطح زیرپیکسل فراهم می‌آید و برچسب‏های چندگانه به پیکسل‏ها اختصاص داده می‏شود. با وجود این، تولید نقشۀ پوششی در سطح زیرپیکسل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شناسایی ساختمان‌های تخریب‌شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بسیار بالا ( VHR) و سیستم استنتاج فازی‌ مطالعۀ موردی زلزله پورتوپرنس سال 2010

علی اکبر متکان؛ بابک منصوری؛ بابک میرباقری؛ فریبا کربلائی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 17-32

چکیده
  زلزله یکی از مخرب­ترین سوانح طبیعی است که در هر زمانی با شدت‌های مختلف رخ می‌دهد. زلزله‌های شدید در محیط‌های مسکونی باعث تخریب ساختمان‌ها، راه‌های اصلی و از همه مهم‌تر، باعث تلفات جانی می‌شوند. آشکارسازی ساختمان‌های تخریب‌شدۀ ناشی از چنین سانحه‌ای در زمان مناسب مسئله‌ای حیاتی برای مدیریت بحران و امدادرسانی به شمار می‌رود. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برداری‌سازی محور مرکزی راه در تصاویر بزرگ مقیاس با آنالیز چند‌معیاره توسط اپراتورهای میانگین‌گیر وزن‌دار ترتیبی در مدل گراف شبکۀ راه

فاطمه عامری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 33-48

چکیده
  امروزه روشی متداول در ایجاد پایگاه دادۀ راه‌ها، استخراج آن‌ها از تصاویر رقومی هوایی و ماهواره‌ای است. با توجه به حجم بسیار دادههای شبکۀ راه و نیاز به بهنگام کردن آن‌ها با کمترین زمان و هزینۀ محاسباتی، اتوماسیون فرایند استخراج اطلاعات راه در حال تبدیل به یکی از ملزومات عصر جدید است. در تحقیق حاضر که بیشتر بر مرحلۀ برداری‌سازی راه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارۀ Landsat 8

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانشکار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی نافچی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 49-64

چکیده
  امروزه محاسبۀ دمای سطوح مختلف پوشش گیاهی و خاکی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، با هدف برآورد تبخیر و تعرق واقعی با الگوریتم بیلان انرژی، اهمیت بسیار زیادی دارد. در این مطالعات دقت محاسبۀ گرادیان حرارتی بین سطح زمین و هوا و میزان اختلاف دمای سطوح مختلف کاربری دارای اهمیت است. در دشت شهرکرد به منظور محاسبۀ دمای سطح زمین[1] سه چالش اصلی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصویر تک‌باند ALI با تصاویر ابرطیفی Hyperion

احمد ملک‌نژاد یزدی؛ حسن قاسمیان؛ وحید عیسوی؛ علی شهسواری؛ حسن کوشا

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 65-82

چکیده
  بیشتر الگوریتم‌های طبقه‌بندی داده‌های سنجش از دور براساس ویژگی‌ها و اطلاعات طیفی پیکسل‌ها عمل می­کنند. این مسئله باعث نادیده گرفتن اطلاعات مکانی سودمند و قابل استخراج بسیاری، مانند بافت تصاویر می­شود. محیط شهری بافت ناهمگنی دارد که شناسایی انواع کاربری‌ها را به فرایندی دشوار و پیچیده تبدیل کرده ‌است. در این پژوهش تأثیر استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائۀ روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرایندآشکارسازی تغییرات

حسین صادقی؛ علی حسینی پور؛ روزبه شاد

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 83-96

چکیده
  امروزه آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، یکی از حوزه‌های اصلی تحقیقات به شمار می‌رود. یکی از مشکلات استفاده از تصاویر ماهواره‌ای خطاهای بی‌شمار در این تصاویر است. خطاهای ناشی از اثر نورپردازی سطح جزء مشکلات اساسی در فرایند آشکارسازی تغییرات‌اند. از این رو، در پژوهش پیش ­رو، به منظور کاهش خطاهای ایجادشده در نتایج ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود طبقه‌بندی بدون نظارت تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل خوشه‌بندی فازی Gustafson-Kessel

حمید عزت‌آبادی‌پور؛ سعید همایونی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، صفحه 97-114

چکیده
  مدل‌های خوشه‌بندی c-means یکی از پرکاربردترین شیوه‌های طبقه‌‌بندی نظارت‌نشده در آنالیز داده‌ها به‌شمار می­رود. مدل فازی این روش، یعنی Fuzzy c-means، یکی از مشهورترین مدل‌هایی است که در آن هر داده با یک مقدار درجۀ عضویت بین 0 و 1، به هر یک از خوشه‌ها اختصاص داده می­شود. این مدل خوشه‌بندی جهت طبقه‌بندی داده‌های سنجش از دوری بسیار استفاده ...  بیشتر