دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، بهمن 1394 
بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم

صفحه 13-26

حسینعلی بهرامی؛ سهام میرزایی؛ علی درویشی بلورانی؛ روشنک درویش‌زاده؛ سید کاظم علوی‌پناه


برآورد موجودی سرپای جنگل بااستفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat/GLAS در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران

صفحه 85-98

منیژه رجب‌پور رحمتی؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ نیکلاس بغدادی؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت‌الله ضرغام