علمی - پژوهشی
استخراج ساختمان به کمک ادغام داده‌های ابرطیفی و لیدار به روش یادگیری ماشین

سیدیوسف سجادی؛ سعید پارسیان

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 1-14

چکیده
   در این مقاله، پژوهشی نوین از تلفیق داده‌های ابرطیفی و لیدار را برای تشخیص و استخراج عوارض ساختمانی، با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین، بررسی کردیم. مجموعه داده‌هایی که بنیاد ملی علوم (NSF) در اختیار گذاشته (این بنیاد را مرکز ارزیابی لیزر هوایی(NCALM)  تأسیس کرده است) و پیش‌تر، دانشگاه هیوستن در منطقة مجاور شهری به‌کار گرفته است مورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برآورد مقدار مادة آلی خاک، با استفاده از داده‌های طیفی و مدل‌های آماری رگرسیون حداقل مربعات جزئی و رگرسیون مؤلفة اصلی

حمیدرضا متین فر؛ حمید محمودزاده؛ آذر فاریابی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 15-32

چکیده
  مادة آلی خاک از مهم‌ترین ویژ‌گی‌های فیزیکوشیمیایی خاک است که در تعیین کیفیت و مدیریت آن نقش بسزایی دارد. مقدار کربن آلی خاک دچار تغییرات زمانی و مکانی بالایی می‌شود و بنابراین، تعیین آن در آزمایشگاه هزینه‌بر، مشکل و وقت‌گیر است. طیف‌سنجی مرئی‌ـ مادون قرمز نزدیک، از نظر کاهش زمان و هزینه، روش توجیه‌پذیری است که برای بررسی کربن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تدقیق رقومی سازی قطعات ثبتی با تکیه بر حفظ مساحت و طول های چند ضلعی

آرش حاذقی اقدم؛ حسین هلالی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 33-44

چکیده
  کلیه اسناد املاک قدیمی کشور که کاغذی هستند می‌بایستی به نقشه‌های رقومی و زمین مرجع تبدیل گردند. در رقومی‌سازی قطعات جهت ورود به سامانه حدنگاری، لازم است که فرم رقومی چندضلعی ازنظر مساحت و ابعاد محیطی با سند (قبلی) مطابقت داشته باشد. در فرایند رقومی‌سازی ویژگی­های هندسی عوارض نظیر مساحت پلی گون‌ها تغییر می‌یابد. حفظ مطابقت طول‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی داده‌های بارش ماهواره‌های GPM و TRMM در مقیاس‌های روزانه، ماهیانه و فصلی در شهر تهران

آرش بی همتا؛ حمید گهرنژاد؛ صابر معظمی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 45-60

چکیده
  بارندگی مهم‌ترین عاملی است که در چرخة هیدرولوژی، دخالت مستقیم دارد. به‌دست‌آوردن اطلاعات دقیق بارش، برای تحلیل پدیده‌های گوناگون هیدرولوژیکی و تغییرات اقلیمی، امری ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی میزان دقت داده‌های بارش دو ماهوارة GPM با محصول IMERG وTRMM  با محصول 3B42، در چهار ایستگاه سینوپتیک شهر تهران در مقیاس روزانه، ماهیانه و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربرد نمایههای ژئومرفومتری در مدل سازی مکانی رخداد چشمههای آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد

حسین امامی؛ میثم جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 61-74

چکیده
  مدل‌سازی مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی امکان شناسایی چشمه‌های جدید را، برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت، فراهم می‌آورد. هدف از این تحقیق مدل‌سازیِ مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی، با استفاده از نمایه‌های ژئومرفومتری مؤثر در رخداد آنها و مدل احتمالی وزنی شاهد و بررسی کارآیی این مدل در منطقة البرز میانی است. به‌طورکلی، 584 چشمه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود ترمیم خودکار چندضلعیهای مسطح در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

کیوان برنا؛ فرهاد فتحی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 75-94

چکیده
  ترمیم چندضلعی­های نادرست برای استفاده در نرم­افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاری نیمه خودکار و وقت­گیر است. ترمیم خودکار چند ضلعی، تفسیر چند ضلعی­های مبهم و نادرست و از بین بردن کلیه اشکالات موجود براساس تعریف­ها و استاندارهای جهانی است که کاربردهای زیادی در نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد. با توجه به پیچیدگی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدل‌سازی مکانی توزیع گونه‌ای و پیش‌بینی پتانسیل پراکنش قورباغة پادراز جنگلی ایران

فراهم احمد زاده؛ نگار امیری؛ الهام ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 95-108

چکیده
  امروزه مشخص شده پیش­بینی پتانسیل توزیع گونه­های در خطر انقراض با استفاده از روش­های مد­­لسازی به شدت سودمند بوده و استفاده از این روش­ها کمک بزرگی به حفاظت و مدیریت اکولوژیکی می­کند. قورباغه پادراز جنگلی (Rana pesudodalmatina) از جمله گونه­های بومی انحصاری ایران است. در این مطالعه اطلاعات حضور قورباغه پا دراز جنگلی از طریق پایش میدانی در زیستگاه­های ...  بیشتر