کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بازسازی داده های دمای سطح زمین سنجنده‌ی ECOSTRESS با استفاده از یادگیری عمیق و رگرسیون بردار پشتیبان (مطالعه موردی: آبخیزهای بار-اریه و لتیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.48308/gisj.2024.233210.1180

فروغ احمدی‌نژاد باغبان؛ وحید موسوی؛ دکتر حمیدرضا مرادی


بررسی و مدل‌سازی تأثیر ترکیب و آرایش چشم‌انداز شهر یزد بر دمای سطح زمین با استفاده از یادگیری ماشین و داده‌های لندست-8 و سنتینل-2

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-26

10.48308/gisj.2023.102195

محمد منصورمقدم؛ ایمان روستا؛ محمد صادق زمانی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ سید کاظم علوی پناه


برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.52547/gisj.15.1.1

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان


تأثیر طرح‌های متفاوت نمونه‌برداری خوشه‌ای در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس،‌ با استفاده از تصاویر سنجندة سنتینل‌- 2

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 71-86

10.52547/gisj.14.4.71

نسترن نظریانی؛ دکتر اصغر فلاح؛ حبیب اله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


طبقه‏بندی شیءگرای مناطق شهری با تلفیق تصاویر سنتینل‌ـ 1 و سنتینل‌ـ 2

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 105-121

10.52547/gisj.14.3.105

رضا شاه حسینی؛ کمال عزیزی؛ ارسطو زارعی؛ فاطمه مرادی


تجاری‌سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 67-88

10.52547/gisj.13.4.67

منوچهر منطقی؛ یزدان رحمت آبادی


تحلیل تغییرات زمانی‌ـ مکانی شدت، تداوم، فراوانی و گسترة خشکسالی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-74

10.52547/gisj.13.1.55

مائده بهی فر؛ عطاالله عبدالهی؛ مجید کیاورز؛ دکتر فرشاد امیراصلانی


استخراج گردوغبار از تصاویر ماهواره‌ای MODIS با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 37-54

10.52547/gisj.12.1.37

مهدی امیری؛ سیف‌اله سلیمانی؛ فاخته سلطانی تفرشی


ارزیابی آماری برآورد بارش مبتنی بر تکنیک سنجش از دور در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 21-46

10.52547/gisj.11.2.21

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانش‌کار آراسته؛ زهره فرجی


ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-48

10.52547/gisj.11.1.33

مائده بهی فر؛ محسن آزادبخت؛ فرزانه حدادی؛ علی اکبر متکان